Książki
Papież Jan Paweł II. Spotkania z Polakami na Wschodzie

Książka autorstwa ks. prof. Romana Dzwonkowskiego SAC ukazała się Staraniem Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie