Sylwetki Polesia
Inżynier Oktawiusz Nelard

Publikując pracę „Polesie Ilustrowane” redakcja „Ech Polesia” zwróciła się z prośbą do czytelników o informacje