Antonina_Ostrowska_Zaspiewaj_mi_polska_piosenkePozycja wydawnicza Fundacji im. T. Goniewicza i Redakcji „Ech Polesia”. Antologia poezji Aliny Antoniny Ostrowskiej to 44 wiersze zebrane z lat 1989-2012 pt. „Zaśpiewaj mi polską piosenkę…”.

Szesnaście utworów posiada opracowanie muzyczne autorki jako kompozycje melodyczne. Godzi się wspomnieć, że pozycja ta ma wysokie walory bibliofilskie, a to dzięki wykonawcom lubelskiego Wydawnictwa „POLIHYMNIA”.

Pozycja jest do nabycia w Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie oraz w Polskiej Szkole Społecznej im. Ignacego Domeyki w Brześciu.

Echa Polesia

Udostępnij na: