Książki, Polesie Brzeskie, Polesie Mozyrskie, Polesie Prypeckie
Michał Marczak – „Przewodnik po Polesiu”

Jak czytamy w przedmowie do przedwojennego wydania nakładem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Brześciu, „Przewodnik” powinien