Z naszego życia
Konferencja Międzynarodowa „Rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej”

29 października 2013 r. na Sali konferencyjnej AKC „Most” odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego