Historia i Wspomnienia, Zajasiołdzie i Nowogródczyzna
BARANOWICZE

Pierwszą wzmiankę o Baranowiczach datuje się przed rokiem 1706. Białoruskie źródła, powo­łując się na wydane