Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;

Łam, czego rozum nie złamie

Adam Mickiewicz

 

Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki w Brześciu z okazji 220. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza zorganizowała konferencję szkolną pt. „Życie i twórczość Adama Mickiewicza”.

Podczas konferencji był  zaprezentowany film, nagrany przez uczniów Szkoły, o życiu Wieszcza, o miejscach z nim związanych.  Uczniowie także recytowały    najważniejsze dzieła wielkiego poety: Ballady i romanse, Grażyna, Dziady, Sonety Krymskie, Konrad Wallenrod oraz fragmenty arcydzieła Pan Tadeusz. Wehikuł czasu otworzył przed młodzieżą epokę romantyzmu.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do gry  „Milionerzy” poświęconej życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Każda drużyna miała nazwę związaną z utworami Wieszcza. Grze towarzyszyły nie tylko śmiech, zabawa i integracja, ale i silne emocje związane z rywalizacją.

Następnego dnia uczniowie wybrali się na wycieczkę „Szlakiem Adama Mickiewicza”. Trasa wycieczki przewidziała zwiedzanie muzeum-folwarku Mickiewiczów w Zaosiu, gdzie 24 grudnia 1798 r. urodził się poeta. Prezentowana wewnątrz domu ekspozycja „Powrót Pana Tadeusza” pozwoliła poczuć klimat tamtych czasów.

Następnym punktem było jezioro Świteź, pięknem którego zachwycał się Adam Mickiewicz i poświęcił temu nadzwyczajnemu miejscu balladę:

 Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie,

Do Płużyn ciemnego boru

Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,

Byś się przypatrzył jezioru.

Ostatnim punktem wycieczki był Nowogródek.  Uczniowie zwiedzili muzeum Adama Mickiewicza, w którym poeta spędził dzieciństwo i wczesną młodość.

Konferencja i wycieczka edukacyjna miały na celu motywowanie uczniów do poznania literatury i historii okresu romantyzmu, wskazanie możliwości zdobywania wiedzy poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego. Podsumowanie wszystkich działań odbyło się 20 grudnia.

Julia Marczuk, Brześć

Udostępnij na: