Pomniki 2 Korpusu Polskiego na Monte Cassino są w niebezpieczeństwie.

Prywatny przedsiębiorca, który wynajął obszar Albanety na Monte Cassino – gdzie, niedaleko polskiego cmentarza, znajdują się trzy pomniki wzniesione przez II Korpus Polski w 1945 r. (obelisk, czołg i żelazny krzyż) – realizuje projekt, który może ponownie uniemożliwić swobodny dostęp do pomników.

Projekt został oficjalnie zaprezentowany na konferencji 27 czerwca br. w opactwie na Monte Cassino, w obecności władz cywilnych i religijnych oraz dziennikarzy i opiera się na umowie najmu między opatem i przedsiębiorcą z października 2015 r.

W umowie о dzierzawę przewidziany jest bilet wstępu na cały obszar, a więc także do miejsc, w których znajdują się pomniki. Ponieważ drogi prowadzące do pomników znajdują się częściowo na terenie należącym do opactwa, dostęp do nich będzie zatem płatny, albo zależny od uznania najemcy.

Pomimo że:

  1. pomniki i związane z nimi drogi dojazdowe zostały zbudowane przez 2 Korpus Polski w 1945 r. za zgodą Opactwa i mogły być swobodnie użytkowane do 2015 r.;
  2. państwo włoskie ogłosiło niedawno, że te trzy pomniki stanowią dobra kulturalne służące interesowi publicznemu, a zatem dostęp do nich musi być wolny;
  3. włoski sąd administracyjny odrzucił wniosek dzierzawcy i opactwa о „sprywatyzowanie” drogi gminnej, a więc publicznej, od której odchodzą drogi prowadzące do pomników.

Przypomnijmy, że w grudniu 2015 roku ten sam dzierzawca – jako pierwszy akt swojego projektu – stworzył na Albanecie oburzającą „Wioskę Swiętego Mikołaja” (z biletem wstępu, głośną muzyką i swiątecznymi dekoracjami nawet na historycznym kamiennym drogowskazie), które wywołały tak wielkie protesty na całym świecie, że dzieki nim „Wioska Sw. Mikołaja” została zamknięta.

Dzisiejsza sytuacja jest pod pewnymi względami jeszcze poważniejsza niz w grudniu 2015 r., ponieważ wtedy byto to jednorazowe wydarzenie, a projekt z 27 czerwca br. wydaje się stwarzać warunki do trwałego ograniczania polskiej suwerenności nad pomnikami.

W przedstawionym projekcie, przedsiębiorca ma rownież rozpocząć produkcję piwa w rejonie Albanety, które będzie się nazywało „Monte Cassino”, со brzmi jak prawdziwy afront dla pamięci tak wielu żołnierzy, którzy polegli na Monte Cassino.

W październiku 2016 r. Ambasada RP w Rzymie przekazała Opactwu precyzyjne postulaty, których akceptacja pozwoliłaby na zażegnanie sporu ze stroną polską w sprawie Albanety.

Ambasada wystąpiła do Opactwa z 2 zasadniczymi postulatami:

  1. sformalizowania prawa do swobodnego i bezpłatnego dostępu do pomników istniejących od ponad 70 lat, w formie konkretnego aktu prawnego, gwarantującego niezależnego od najemcy dostępu do pomników.
  2. zmiany umowy najmu w punktach, w których przewiduje się działalność niezgodna z sakralnym charakterem tego miejsca, taką jak produkcja piwa.

Żaden z powyższych postulatów nie został zaakceptowany.

Wszystko to jest nie do przyjęcia.

Apelujemy do polskiej społeczności na świecie, aby w zdecydowany sposób wyraziła swoją opinię, tak by przekonać Opactwo na Monte Cassino, do zmiany swoich decyzji i wyrażenia zgody na postulaty Ambasady RP.

Rzym, lipiec 2018

Urszula Stefanska-Andreini – Prezes Związku Polskiego we Włoszech

Pietro Rogacien – Prezes Fundacji Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego

P.S.

Drodzy Przyjaciele,

Niestety w ostatnim okresie wiadomości dotyczące Albanety na Monte Cassino dla nas bardzo niekorzystne.

Uważamy, że należy podjąć dwa rodzaje działań:

– rozgłośnić załączony apel w waszych biuletynach i w lokalnej prasie waszego miejsca zamieszkania.

– wysłać email do Opata klasztoru Benedyktynów na Monte Cassino ([email protected]) i do wiadomości Ambasady RP w Rzymie ( [email protected] ) z następującym tekstem :

(Prosimy о przepisanie tekstu w języku włoskim, znajdującego się poniżej, oddającego sens naszego apelu)

Eccellenza,

siamo molto preoccupati per la conservazione dei monumenti del 2° Corpo polacco a Montecassino e per il rispetto di luoghi in cui tanti soldati polacchi hanno dato la vita per la liberta dell’ltalia, della Polonia e dell’Europa.

Chiediamo:

  1. Che sia salvaguardato in via legale il diritto di accesso libero e gratuito ai monumenti polacchi dell’Albaneta, stipulando un apposito atto pubblico, in modo da rendere indipendente I’accesso ai monumenti dalle attivita dell’affittuario;
  2. che non si produca birra con il marchio „Montecassino” perche il поте Montecassino non appartiene solo all’Abbazia, та anche alla memoria di tutti i caduti nella battaglia.

Con ossequi

Udostępnij na: