To był temat  niedzielnego wykładu znanego warszawskiego historyka i politologa w Polskiej Szkole Społecznej im.I.Domeyki w Brześciu. Wykładu wysłuchali tegoroczni maturzyści, kandydaci na studia historyczne w Polsce. Na spotkaniu byli także obecni: p.Rafał Stańczyk, wicekonsul RP w Brześciu, p.Elita Michajłowa, wiceprezes oddziału brzeskiego obwodowego ZPB, dr Tamara Kabot , wykładowcy historii i nauk społecznych.

Prof. Zbigniew Romek

Ostatnio w Polsce używa się często określenia „polityka historyczna”. Nawiązując do tego terminu profesor Romek starał się wyjaśnić, dlaczego te same  postacie i wydarzenia z ostatniego stulecia dziejów Polski mogą być oceniane krańcowo różnie. Dzieje się tak dlatego, że prawie  nikt nie jest w stanie pisać, czy mówić o historii obiektywnie. Obraz przeszłości i jej oceny zależą w dużym stopniu, jak mówił prof.Z.Romek, od  naszych współczesnych sympatii politycznych, światopoglądu, przekonań religijnych, czy kultury w jakiej zostaliśmy wychowani. Nie są zatem obiektywni, w swych pracach, także uczeni badający przeszłość.

Na wielu przykładach z dziejów ostatnich stu lat Polski prof. Romek omówił odmiennie oceny tych samych faktów oraz osób oraz zwracał uwagę, że zależą one głównie od współczesnych przekonań i poglądów. Wykładowca podkreślał, że największą zdobyczą demokracji jest pluralizm poglądów, dlatego także powinny cieszyć różnorodne oceny historii, a martwić próby narzucenia jednej interpretacji zdarzeń i osób. Warto natomiast zdawać sobie sprawę jakie są współcześnie przyczyny formułowania takich lub innych ocen przeszłości. Ta umiejętność powinna służyć do lepszego, bardziej wnikliwego rozumienia tego, co dzisiaj dzieje się w polityce, kto z kim o co walczy. Taką umiejętność może dać  krytyczna analiza przeszłości i formułowanych o niej ocen. To głównie w takim sensie można mówić o historii jako  „nauczycielce życia”.

Po wykladzie i odpowiedziach na pytania profesor powiedzial o mozliwosci nauczania w Akademii Humanistycznej im. A.Gieysztora w Pultusku, oraz Wyzszej Szkole Finansow i Zarzodzania w Warszawie: Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. Wszyscy obecne otrzymali informacje o warunkach i mozliwosciach dostania się na studia, oraz  kontaky i zaproszenie na spotkanie w uczelniach.

Zbigniew Romek, dr hab., profesor nadzwyczajny w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz w Instytucie Historii PAN w Warszawie; bada dzieje myśli społecznej i politycznej XX-XXI w. Szczególnie interesuje się uwarunkowaniami badania i pisania historii. Autor monografii: Olgierd Górka. Historyk w służbie myśli pro państwowej (1908-1955), Warszawa 1997; Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970, Warszawa 2010. Opracował i wydał zbiór wspomnień Cenzura w PRL. Relacje historyków, Warszawa 2000 oraz jest współredaktorem prac zbiorowych Badacze przeszłości wobec wyzwań XIX-XXI wieku, Warszawa 2013 oraz Cenzura w PRL. Analiza zjawiska, Warszawa 2017. Ogłosił szereg artykułów dotyczących m.in. sylwetek polskich uczonych, rozwoju nauki historycznej w PRL, kontaktów historyków polskich z radzieckimi po II wojnie światowej.

 

Elita Michajłowa, wiceprezes oddziału brzeskiego obwodowego ZPB d/s kultury

Udostępnij na: