W Brześciu ruszył nowy projekt pt.’ Uwolnić historię” Projekt polega na nagrywaniu relacji audiowizualnych na tematy związane z historią życia Polaków na Polesiu, w tym współczesną, oraz ich upowszechnianiu poprzez specjalnie do tego stworzony kanał na platformie serwisu internetowego You Tube, umożliwiający bezpłatne zamieszczanie, odtwarzanie, ocenianie i komentowanie materiałów filmowych.

Podstawową forma narracji są  wywiady z świadkami historii, krótkie dokumenty, reportaże, wspomnienia.

Z roku na rok mniej zostaje przy życiu bezpośrednich uczestników wydarzeń historycznych, które miały miejsce na ziemiach poleskich. W kontekście zwiększających się obecnie napięć na tle historycznym, stanowiących przedmiot dyskusji społecznej, oraz ze względu na konieczność prowadzenia dialogu na płaszczyźnie ponadregionalnej i ponadnarodowej wymagana jest archiwizacja oraz upowszechnienie dostępnych materiałów historycznych wraz z relacjami naocznych świadków dziejów Polaków na Polesiu.

Zebrane i upowszechnione materiały audiowizualne także mogą służyć jako materiał badawczy dla młodych naukowców, historyków i krajoznawców.

Ośrodek „KARTA” w 2006 roku realizował projekt „KARTA z Polakami na Wschodzie”, mający na celu dokumentowanie losów Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski. Projekt jednak tylko w niewielkim stopniu dotyczył Polesia (obejmował mieszkańców Pińska i Słonimia). Planujemy znacznie rozszerzyć zakres dokumentacyjny o cały region, o dodatkowe formy narracyjne, a także wyjść poza ścisłe wywiady w kierunku opracowania drobnych dokumentów.

https://www.youtube.com/watch?v=pqIefUuRskc

W ramach działań powstają  określone rubryki, pokrywające się z następującymi tematami:

Żywe wspomnienia: nagrania świadków historii, ich opowieści o życiu codziennym Polaków na Polesiu, wydarzeniach historycznych widzianych ich oczami, odrodzeniu Kościoła na Polesiu i religijności, tożsamości narodowej i in.

Miejsca mówią najgłośniej: relacje o miejscowościach na Polesiu zamieszkałych przez Polaków albo związanych historycznie z losami polskiej ludności.

Życie duchowe i religijne na Polesiu: krótkie dokumenty o życiu Kościoła, jego dziejach i współczesności.

Sąsiedzi: stosunki polsko-białoruskie.

Najdroższe sercu: piosenki, wiersze, bajki, tradycje.

https://www.youtube.com/watch?v=QFGKpF-Da5s&feature=em-upload_owner

Miejmy nadzieję, iż kanał także stanie się platformą informowania odbiorców o akcjach społecznych Polaków na Polesiu w celu zaangażowania w realizacje ważnych dla mniejszości polskiej, a także Polaków w kraju celów (np. budowa kościołów, tablice pamiątkowe, renowacja grobów poległych Polaków i in.). Swoje miejsce w serwisie znajdą także materiały krajoznawcze dotyczące poszczególnych miejscowości zamieszkałych w przeszłości lub obecnie przez Polaków.

https://www.youtube.com/watch?v=RfNXMSfvbmU

Pierwsze filmiki już są na naszej stronie. Z każdym tygodniem będzie ich coraz więcej. Zapraszamy do obejrzenia – www.ecapolesia.pl

Redakcja „Echa Polesia”

 

Udostępnij na: