26 maja  2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki w Brześciu. Jak stało się już dobrą tradycją, nauczyciele i uczniowie zgromadzili się w tym dniu na dziedzińcu Konsulatu Generalnego RP w Brześciu. W Szkole obecnie poznaje język polski  i kulturę  720 uczniów, uczy 25 nauczycieli.  Oprócz języka polskiego, uczą się przedmiotów ojczystych: historii, geografii, kultury,  tradycji. Jak powiedziała  we wstępnym słowie Alina Jaroszewicz, założycielka Szkoły, prezes oddziału brzeskiego obwodowego Związku Polaków na Białorusi: „Szkoła to nie tylko miejsce pracy i nauki, ale i objaśniania i odkrywania świata, budowania wspólnoty, kształtowania wartościowych postaw, rozwijania zainteresowań i pasji. To nauczycielowi często zawdzięczamy fascynację wiedzą, wskazywanie drogi, zachętę do podążania za marzeniami. Dziękujemy nauczycielom za zaangażowanie i serce, którymi udowadniają,że są najcenniejszym atutem polskiej oświaty na Białorusi” Alina Jaroszewicz podziękowała uczniom za owocną pracę, za wielkie poświęcenie, gdyż wielu uczniów dojeżdżało na zajęcia w każdą pogodę, po 6-7 godzinach w szkole średniej, z dalekich osiedli, a a nawet z okolicznych wsi, z Kobrynia, Kamieńca, Żabinki i innych miejscowości. Wyraziła uznanie rodzicom za wspieranie dzieci na drodze zdobywania wiedzy i umiejętności. Alina Jaroszewicz i Alina Krasnowska wręczyli uczniom 160 dyplomów, podziękowań i wyróżnień. Specjalne dyplomy otrzymały uczennice Krystyna Seliwonik i Elżbieta Miniuk, które zajęły I i II miejsce w Ogólnokrajowym konkursie historycznym, zorganizowanym przez PMS. Alina Jaroszewicz wyraziła wdzięczność Konsulatowi RP w Brześciu za umożliwienie spotkania na gościnnym skrawku polskiej ziemi, a także za całokształt pomocy i wsparcia PSS im. I. Domeyki oraz  oświacie polskiej w obwodzie brzeskim. Z rąk konsula generalnego Piotra Kozakiewicza i konsula Jerzego Grymanowskiego nauczyciele Szkoły otrzymali podziękowania Konsulatu RP w Brześciu.

Konsul Generalny RP w Brześciu pan Piotr Kozakiewicz

Na uroczystym zakończeniu roku szkolnego byli obecni liczni goście honorowi, między innymi – pani Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi oraz Andrzej Poczobut. Na ręce  pani prezes Alina Jaroszewicz złożyła podziękowanie  za organizacje warsztatów dla nauczycieli , za przekazanie nowych podręczników i organizację kolonii letnich dla najlepszych uczniów Polskiej Szkoły Społecznej im. I. Domeyki. Pani Andżelika Borys przekazała najmłodszym dzieciom słodkie upominki.

Podziękowania dla nauczycielki j.polskiego pani Heleny Parszynej

Na uroczystości byli obecni także przyjaciele Szkoły z Polski: Józef Szeptycki, prezes Bialskiej Izby Gospodarczej,  Janusz Waldemar Zabłocki, Krół Bractwa Kurkowego w Białej Podlaskiej, Stanisław Kędzierski, wieloletni dyrektor „Energopola”.  Osoby te przez ćwierć wieku wspierają najcenniejsze polskie projekty i inicjatywy na Ziemi Brzeskiej, organizują dla dzieci polskich akcje świątecznej pomocy. I na to spotkanie przywieźli dla uczniów w darze biało-czerwone czapeczki.

Podziękowania dla najlepszych uczniów

 Zebranych na dziedzińcu dzieci, nauczycieli i gości przywitał pan Piotr Kozakiewicz , konsul generalny RP w Brześciu. Powiedział o tym, że człowiek, świadomy swojej tożsamości, płynącej z wiary, dziedzictwa ojców, zachowa godność, znajdzie poszanowanie u innych i będzie pełnowartościowym człowiekiem społeczeństwa, w którym wypadło mu żyć. Życzył uczniom zdrowych, bezpiecznych  i radosnych wakacji.

Przemawia pani Alina Jaroszewicz

Uczniowie PSS im. I. Domeyki zaprezentowali bogaty program artystyczny: recytacji, muzyki instrumentalnej, popularnych polskich piosenek . Tradycyjnie zakończyli program „Modlitwą Bułata Okudżawy” – „Dopóki nam ziemia kręci się” W niebo nad  polskim konsulatem wzleciało sto biało-czerwonych baloników…

Polska Szkoła Społeczna im. I. Domeyki działa nieprzerwanie  od 1988 roku, ukończyło ją ponad 6 tysięcy uczniów, z których blisko 4000 studiowało lub studiuje na wyższych polskich uczelniach. Szkoła wychowała i wyuczyła kilka pokoleń młodych Polaków i miłośników Polski. Co roku około 200 absolwentów Szkoły dostaje się do wyższych polskich uczelni. W ciągu 29 lat nauczyciele i przyjaciele Szkoły organizowali liczne projekty edukacyjne i kulturotwórcze: olimpiady i konkursy ( «Historia w zwierciadle rodzinnej fotografii», Konkurs poezji Z. Kabaty, Konkurs wiedzy o Witoldzie Pileckim), letnie szkoły i półkolonie, warsztaty i plenery, dni polskiej kultury i tygodnie filmu polskiego, tourne koncertowe i akcje świątecznej pomocy. Polska Szkoła Społeczna im. I. Domeyki była organizatorem wielkich przedsięwzięć w życiu Brześcia i jego mieszkańców: 5 Festiwali «Brzeska jesień z polską piosenką», I Polsko-Białoruskiego Festiwalu Sztuki Współczesnej, Międzynarodowego Festiwalu im. S. Moniuszki. Szkoła była organizatorem konferencji naukowych, największa – Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 200 – lecia urodzin Ignacego Domeyki. Szkoła   jest organizatorem kursów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych Brześcia i obwodu brzeskiego, jest największym ośrodkiem edukacyjnym i metodycznym na Polesiu. Jest także Szkołą Liderów, co roku prowadzi szkolenia z zarządzania projektami dla młodzieży, a także dla liderów polskich Przy szkole działają bezpłatne kółka dla młodzieży: dziennikarskie, operatorskie, fotograficzne, teatralne. Posiada dział turystyczny, jest organizatorem wyjazdów szkolnych, młodzieżowych.   Nauczyciele Szkoły oraz polscy historycy i krajoznawcy już 13 rok wydają kwartalnik polski «Echa Polesia», zarządzają stroną internetową www.echapolesia.pl. Realizują program dokumentowania śladów polskości – program historii mówionej. Szkoła od 29 lat dba o miejsca pamięci narodowej. Uczniowie i nauczyciele co roku odsłaniają nowe krzyże i tablice pamiątkowe, naprawiają zabytkowe groby. W roku ubiegłym założyli nową kwaterę 11 Żołnierzom Wyklętym.

Anna Jurkowska

Udostępnij na: