Konsul Generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz, wicekonsul Jerzy Grymanowski wspólnie z przedstawicielami organizacji polskich z Brześcia odwiedzili oraz złożyli wiązanki i zapalili znicze w miejscach pamięci narodowej związanych z powstaniem styczniowym: w Szostakowie, Szczytnikach, Bożydarze, Ostrowie, Prużanach, Kosowie, Sobolach.

W bieżącym roku mija 154 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Powstanie styczniowe było największym oraz najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym XIX-tego wieku; wzięło w nim udział co najmniej 150 tys. powstańców, którzy stoczyli ponad 1200 bitew i potyczek.

Powstanie zostało ogłoszone Manifestem wydanym 22 stycznia 1863 roku w Warszawie przez Komitet Centralny Narodowy, i objęło ziemie leżące w historycznych granicach dawnej I Rzeczypospolitej pozostające pod zaborem carskim.

Mimo początkowych sukcesów, poświęcenia i poniesionych ofiar zryw zakończył się klęską. W walkach zginęło około 30 tysięcy uczestników, blisko 1 tys. powstańców zostało straconych, około 38 tysięcy skazano na katorgę lub zesłano na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Majątki uczestników powstania zostały skonfiskowane.

Powstanie styczniowe umocniło polską świadomość narodową. Pamięć o powstaniu była przekazywana z pokolenia na pokolenie, co pozwalało Polakom przetrwać zabory, czas wojen i okres komunizmu.

W brzeskim obwodzie konsularnym znajdują się liczne miejsca pamięci narodowej związane z powstaniem styczniowym, w miejscowościach: Bokinicze, Bożydar, Brodcze, Horodyszcze, Kamieniec Litewski, Kołodno, Kosów, Krzywoszyn, Łososin, Ostrów, Połoneczka, Popina Nowa, Prużany, Sobole, Szczytniki, Szostaków, Woronie.

http://www.brzesc.msz.gov.pl/

Udostępnij na: