«Opowiem Ci o Polsce…»   pod takim tytułem w dniach 11-18 czerwca br.  został zrealizowany projekt, współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, w którym wzięli udział 27 młodych Polaków z Polski, Ukrainy i Białorusi. Wśród nich do Warszawy   została  zaproszona   9-cio osobowa grupa uczniów  Polskiej Szkoły Społecznej im. I.Domeyki w Brześciu.  Cel projektu – podniesienie poziomu wiedzy i świadomości historycznej o Polsce dzieci w przystępny i interesujący dla nich sposób. Podczas tygodniowego warsztatu z tworzenia  bajek z elementem historii, uczniowie,  pod okiem trenerów  poznawali między innymi konstrukcję bajek, zagadnienia fabuły i narrację ciekawych dialogów.  IMG_0336W przerwach od nauki uczniowie mieli możliwość zwiedzania  warszawskich muzeów i galerii m.in. Zamku Królewskiego, Pałacu w Wilanowie wraz z programem edukacyjnym, Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik. Był także zorganizowany rejs po Wiśle  ze specjalną lekcją historyczną. Ostatnim punktem szkolenia   było przedstawienie  zespołowi jury powstałych scenariuszy bajek z historią Polski w tle.  Komisja wyłoniła najlepsze prace, stworzone przez uczestników, które póżniej  zostały nagrane przez dzieci w formie plików do odsłuchiwania w języku swojego kraju.  Stworzony audiobook   w lipcu tego roku zostanie kolportowany  internetowo do  polonijnych środowisk krajów  uczestniczących w projekcie. Znajomość historii Polski jest kluczowa dla budowania własnej tożsamości i jedności kulturowej. Nauczanie dzieci powinno być priorytetowym zadaniem, bez wzgledu na bariery językowe. Stąd też  i pomysł realizowania projektu nie tylko w języku polskim.  Dziękujemy Prezesowi Fundacji «Wolność i Demokracja»  Robertowi Czyżewskiemu, a także koordynatorom   Katarzynie Kapaon i  Katarzynie Nurczyk za współpracę i  możliwość udziału w Projekcie, i życzymy   dalszej  owocnej  pracy na rzecz Ojczyzny.

 Julia  Korsuncewa

Udostępnij na: