Te  fotografie zostały przekazane przez pana Krzysztofa Kozłowskiego , syna wspaniałęj nauczycielki , pracującej przed wojną na terenie powiatu Baranowickiego.

Nauczyciele szkoły powszechnej w Bałabanowiczach (Emilia Kozłowska w drugim rzędzie pierwsza z lewej strony)
Nauczyciele szkoły powszechnej w Bałabanowiczach (Emilia Kozłowska w drugim rzędzie pierwsza z lewej strony)

Emilia z Hołubickich Kozłowska urodziła się w 1909 roku w Zabłociu koło Nowej Myszy w rodzinie rolników Stefana i Franciszki Hołubickich.

Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Nieświeżu w 1929 roku pracowała jako nauczycielka szkoły powszechnej. Pierwszym miejscem pracy była wieś Dobra Wola. Ciekawie, że we wszystkich zaborach nauczyciele zobowiązani byli składać dwa egzaminy, z których jeden zamykał naukę w seminarium, a drugi odbywał się po określonej liczbie lat pracy i miał charakter praktyczny. W niepodległej Polsce pierwszy egzamin nauczycielski, nazywany również egzaminem dojrzałości, odbywał się po zakończeniu seminarium. W 1928 roku pojawił się drugi, praktyczny egzamin nauczycielski. Jego przedmiotem był całokształt pracy nauczyciela na terenie szkoły badany przez specjalną komisję.  Po zdaniu egzaminu młody nauczyciel uzyskiwał pełne kwalifikacje zawodowe.

Podobnie innym młodym pedagogom Emilia Kozłowska musiała potwierdzić swą kwalifikacje i po zdaniu praktycznego egzaminu

Legitymacja nauczycielska Emilii Kozłowskiej
Legitymacja nauczycielska Emilii Kozłowskiej

nauczycielskiego w 1933 roku była skierowana do szkoły powszechnej w Jaroszewie (gmina Mołczadź). W następnym roku wyszła za mąż za Pawła Kozłowskiego i według swej prośby była przeniesiona do publicznej szkoły powszechnej w Bałabanowiczach w gminie Nowa Mysz (obecnie ta miejscowość ma nazwę Prioziornyj), gdzie pracowała do wybuchu II wojny światowej.

Ostatnim miejscem pracy Emilii Kozłowskiej była szkoła w   Nowej Myszy, gdzie znalazła się podczas pierwszej okupacji sowieckiej. Zmarła nauczycielka w młodym wieku  w 1945 roku.

Prezentowane dziś zdjęcie zrobiono około 1938 roku. Emilia Kozłowska sfotografowana wraz z innymi nauczycielami bałabanowickiej szkoły (siedzi w drugim rzędzie, pierwsza z lewej strony).

Zachowała się także jej legitymacja nauczycielska pozwalająca korzystać z ulgowego przejazdu w publicznym transporcie.

Właściciel zdjęcia prosi Czytelników „EP” podzielić się informacją o przedwojennej szkole w Bałabanowiczach, a również o osobie swej mamy Emilii Kozłowskiej, czekamy na wspomnienia starszych mieszkańców  Nowej Myszy.

 

Przygotował Dymitr Zagacki

Udostępnij na: