W bieżącym roku mija już 590 lat od czasu, kiedy położone na północno-zachodnich krańcach Polesia miasto Prużany po raz pierwszy w 1433 roku zostało wzmiankowane w kronikach pod nazwą „Dobuczyn”.

Zakrojone na szeroką skalę pracę porządkowe w mieście trwały poczynając praktycznie od początku roku. Natomiast same obchody jubileuszu przez władze miejskie wyznaczono na dzień 15 lipca br., która to data zbiega się w czasie z rocznicą wyzwolenia Prużan spod okupacji niemieckiej w 1944 r.

Tego dnia w Prużanach dla mieszkańców i gości odbyły się imprezy masowe: liczne konkursy rozrywkowe, jarmark mistrzów rękodzieła ludowego, wystawy prac malarskich, koncerty zespołów folkowych, rekonstrukcje bojów rycerskich. Centralnym miejscem uroczystości stała się wyłączona tego dnia z ruchu drogowego obecna ulica Sowiecka (dawna ul. Pacewicza). Finałem uroczystości stał się koncert muzyki rokowej w parku miejskim oraz pokazy ogni sztucznych.

Po tak hucznej imprezie na pamiątkę jubileuszu pozostanie Prużaniakom jednak jeszcze jeden park miniaturowy u zbiegu rzeki Muchy i kanału Wiec, w centralnej części kompozycji którego usytuowano duży głaz polny zawierający przesłanie do następnych pokoleń – „Kapsułę czasu”. Pozostaną także w parku wyrzeźbione z drewna postacie osób szczególnie zasłużonych dla historii Prużan. Rzeźba królowej Bony Sforzy – której król Polski Zygmunt I Stary podarował Prużany jako swojej żonie. Królowej Polski Anny Jagiellonki, córki króla Zygmunta I Starego – która w 1588 roku nadała Prużanie magdeburskie prawa miejskie i herb. Rzeźba Ignacego Kraszewskiego, który pochodzi z majątku we wsi Dołhe nieopodal Prużany. Walentego  Szwykowskiego, marszałka szlachty w powiecie Prużańskim – w którego majątku obecnie mieści się muzeum-siedziba „Prużański Pałacyk” oraz Augusytna Pacewicza, doktora medycyny – który jeszcze za życia w okresie dwudziestolecia międzywojennego II RP przez wdzięcznych Prużaniaków dostąpił zaszczytu, że jego imieniem nazwano jedną z centralnych ulic Prużan (obecnie ul. Sowiecka, przy której właśnie i jest usytuowany ww. mini-park). Do słowa – prochy dwóch z ww. postaci – doktora Augustyna Pacewicza i marszałka Walentego Szwykowskiego spoczywają na rzymskokatolickim cmentarzu przy ul. Gorka w Prużanie, lecz niestety, o wymagających konserwacji pomnikach na ich grobach niesłusznie zapomniano podczas przygotowań do jubileuszu miasta.

Red.

 

 

Udostępnij na: