Drodzy Czytelnicy,

W marcu bieżącego roku naszej skromnej ekipie redakcyjnej udało się zrealizować od dawna planowaną podróż do Wilna, która nabrała szczególnego kolorytu, gdyż trafiliśmy akurat na wileńskie Kaziuki, na przemian to zasypywane śnieżycą, to znowu skąpane w słonecznych promieniach rodzącej się wiosny.

Choć i dosyć odległe od naszego Polesia – Wilno od zawsze przez Polaków z terenów dzisiejszej Białorusi uznawane było za swoją duchową stolicę, zresztą – jak i przez Białorusinów również. Także to właśnie w Wilnie, na Uniwersytecie Wileńskim, kształcili swoje młode umysły nasi sławni ziomkowie: Adam Mickiewicz i Józef Kraszewski, Tomasz Zan i Ignacy Domeyko, Władysław Syrokomla i wiele innych…

Po tych „wileńskich ścieżkach” naszych słynnych ziomków oprowadzał nas pan Józef Szostakowski – zakochany w Wilnie poeta, prozaik, naukowiec, dziennikarz i działacz społeczny, który w 2012 r. opisał to w  przewodniku literackim „Wilno i okolice”. Proponujemy uwadze Państwa wybrane fragmenty tej książki w kolejnych numerach „Ech Polesia” oraz wyrażamy podziękowanie panu Józefowi Szostakowskiemu za udostępnione materiały.

Red.

Józef Szostakowski – perfekcyjny autor współczesnej wileńskiej poezji

Józef Szostakowski, wileński poeta, prozaik i naukowiec urodził się 1 lipca 1953 roku w miejscowości Lubieliszki, po litewsku nazwa brzmi: Liubeliškės, w rejonie wileńskim. Po spędzonym w rodzimej miejscowości dzieciństwie wyjechał do Wilna na studia i mieszka w stolicy do dziś.

Józef Szostakowski
Jako poeta zadebiutował w roku 1992 tomikiem wierszy „Nie ucz się domu”, a dwa lata później ukazały się kolejne dwa tomiki „Czerwone gile” oraz „Wiersze z listów”.

Jednakże zainteresowania bardzo treściwego i owocnego wileńskiego autora są podzielone między zajęciami literackimi a pracą naukową.

W 2001 roku na Uniwersytecie Warszawskim Józef Szostakowski obronił pracę doktorską na temat prasy polskiej i polskojęzycznej ukazującej się na Litwie, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych.

W latach – 2002 – 2016 pracował jako wykładowca literatury staropolskiej i epoki oświecenia w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym później przemianowanym w Wileński Uniwersytet Pedagogiczny.

Jest autorem wielu prac naukowych oraz naukowo popularnych.

W dorobku niestrudzonego poety, pisarza i naukowca jest wiele nieprzeciętnych pozycji książkowych jak np. przewodnik literacki „Wilno i okolice”, który ukazał się w 2012 roku.

Ponadto kunszt pisarski Józefa Szostakowskiego uzupełniają również edycje wydane prozą, jak np. „Podwileńskie bajanie” – legendy, podania, bajki z okolic Wilna, książka została wydana w 2017 roku.

Po kilku latach, bo w 2020 roku ukazała się książka „Dawne Wilno w tyglu kultur”, którą wileński autor poświęcił pamięci swoich śp. Rodziców.

Jednakże nie jest to całokształt prac, którym poświęca wrażliwy utrwalacz głębszych przeżyć i refleksji połączonych z powstającą na terenach Wileńszczyzny polskojęzyczną literaturą, poeta, prozaik i naukowiec.

Od kilkudziesięciu lat jako redaktor prowadzi stronę literacką „Pegaz”, chociaż, niestety, ostatnie lata „Pegaz” ukazuje się jedynie w wersji internetowej. W „Pegazie” znajdują wiele miejsca debiuty młodych autorów, jak też dojrzalszych twórców wileńskich strof poetyckich.

W 2013 roku znawca literatury solidnie przyczynił się do wydania trójjęzycznej antologii „Susitikimai-Sustreczy-Spotkania”, która powstała w ramach międzynarodowego projektu „Dwa kraje – wspólna kultura i historia”.

Ponadto z inicjatywy i za pośrednictwem tego dokładnego obserwatora życia kulturalnego Wileńszczyzny w 2016 r. światło dzienne ujrzała antologia wierszy młodych twórców pt. „W zakolu Wilii”. wyboru wierszy oraz redakcji zawartej treści dokonał właśnie dr nauk humanistycznych Józef Szostakowski.

Z pewnością nie jest to cały wykaz prac pisarskich jak i naukowych dokonanych przez poetę i naukowca dra Józefa Szostakowskiego.

Konstatacją tego faktu jest ukazanie się w br. zbiorku wierszy pt. „Muszla pełna morza”, w którym poeta w bardzo delikatny, łagodny i współczesny sposób pisze o rzeczach bardzo ważnych w życiu każdego człowieka. Są nimi: narodziny, miłość i śmierć.

L24.lt

Udostępnij na: