4 lutego w 277. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki, wizjonera, bohatera narodowego oraz polskiego i amerykańskiego generała, przedstawiciele Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, członkowie Koła Wojskowego Związku Żołnierzy  Wojska Polskiego , Redakcji „Ech Polesia”, miłośnicy historii złożyli kwiaty  przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Warszawie. Z inicjatywy prezesa Fundacji Kościuszkowskiej doktora Marka Leszka Krześniaka odbył się Spacer Historyczny „Śladami Tadeusz Kościuszki w 277. rocznicę Urodzin”.

Początek Spaceru Historycznego – w Pałacu Kazimierzowskim, dawnej Szkole Rycerskiej. Przemawia dr Leszek Marek Krześniak

Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej Leszek Marek Krześniak podkreślił, że:  „Kościuszko był obywatelem świata. – Współcześni bardzo go szanowali, był człowiekiem prawdy i wielkiej godności. Jego główną ideą była wolność. Gdy walczył w Ameryce, jego żołnierzami byli także niewolnicy. Własne pieniądze przeznaczył na ich wykupienie, na wykształcenie i kawałek ziemi. Gdyby posłuchano rady Kościuszki, problem niewolnictwa zostałby rozwiązany. W Polsce był absolutnie za tym, by uwolnić chłopów od pańszczyzny. W jego armii chłopów uczono czytania i pisania oraz wiedzy obywatelskiej. Zwracał się do nich, mówiąc „obywatelu”. Kościuszko jest wielkim przykładem działacza państwowego”.

O historii powstania pomnika  opowiada  dr Krzysztof Jabłonka, historyk

„Kościuszko był niezwykłym człowiekiem, wizjonerem, który potrafił przepowiedzieć przyszłość. Proszę zobaczyć, 205 lat minęło od jego śmierci, a w dalszym czasie to, co mówił, jest aktualne. Kościuszko twierdził przecież, że najważniejsze dla człowieka są: wolność, prawo i ogromny szacunek dla państwa.”

Red.

Udostępnij na: