Zwracamy się z prośbą do naszych Czytelników, posiadających fotografię lub inne materiały, na których byłaby możliwość odczytania treści tekstu tablic, umieszczonych od frontu i od tyłu pomnika na zdjęciu poniżej – o udostępnienie ich kopii dla naszej Redakcji.

pomnik

Pomnik znajduje się przy kwaterze żołnierzy wojsk niemiecko-austriackich oraz rosyjsko- -bolszewickich na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Gorka w Prużanie. Kwaterę wykonano przez Ministerstwo Robót Publicznych II RP w latach 20. XX w.

Red.

Udostępnij na: