„Brześć – Lublinowi” – pod takim hasłem odbyło się 21 grudnia 2013 roku Spotkanie Wigilijne organizacji polskich z Białorusi100_6053 oraz ich partnerów z Lublina i Ziemi Lubelskiej. Organizatorem spotkania w Trybunale Koronnym była Polska Szkoła Społeczna im. Ignacego Domeyki w Brześciu, która od 25 lat jest największym ośrodkiem edukacyjnym i metodycznym obwodu brzeskiego.

W spotkaniu wzięli udział liderzy organizacji, zespołów, chórów z Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych, nowej polskiej platformy dialogu i współpracy, instytucji kulturalno-oświatowej „Kresy” z Baranowicz, Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Brześcia, chóru akademickiego „Zgoda” z Brześcia, chórów polskich „Kraj rodzinny” z Baranowicz i „Cantus Cordis” z Mińska, zespołu pieśni i tańca „Karolinka” z Brześcia, ośrodków edukacyjnych z Peliszcz, Nowej Myszy, Lachowicz, Kobrynia i Pinska. Przybyli także harcerze II brzeskiej drużyny harcerskiej im. R. Snarskiego oraz redakcje „Ech Polesia” i „Brześcia Katolickiego”.

100_6073Liderzy polskich organizacji dziękowali Lublinowi za skuteczne wsparcie inicjatyw kulturalno- -oświatowych Polaków na Białorusi. Wyrazy uznania i wdzięczności skierowali do Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza – wiernemu partnerowi, od 26 lat skutecznie wspierającemu oświatę polską na Wschodzie, Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS, Fundacji Niepodległości i „Szczęśliwe dzieciństwo”, Fundacji „Nowy Staw”, Urządowi Miasta Lublin, Centrum Kultury w Lublinie oraz Warsztatów Kultury w Lublinie.

Najlepsze nowoczesne projekty kulturalno-oświatowe Lublina łączą Polaków po obu brzegach Bugu: są to Jarmark Jagielloński, Noc Kultury, szkolenia liderów organizacji społecznych z Białorusi w zakresie wprowadzenia nowego standardu w zarządzanie organizacją społeczną.

100_6079Życzenia wigilijne w imieniu gospodarzy złożyli Tadeusz Sławecki, wiceminister Edukacji Narodowej, Zbigniew Gębala, przedstawiciel Prezydenta miasta Lublina, Tadeusz Łazowski, Starosta Bialski oraz Marian Najdychor, komendant główny OHP, od wielu lat wspierający inicjatywy Polaków na Białorusi. Uczestnikom spotkania prezenty świąteczne przekazał w imieniu Fundacji Józef Adamski. Wszystkich zebranych błogosławił Ks. prof. Roman Dzwonkowski SAC, największy znawca historii kościóła katolickiego na Białorusi.

Red.

Zdjęcia: Eugeniusz Lickiewicz

Udostępnij na: