Historia i Wspomnienia, Zajasiołdzie i Nowogródczyzna
Kleck. Miasto na dawnej granicy

Kleck to niewielkie miasto liczące około 10 tysięcy mieszkańców położone w obwodzie Mińskim, na wschód