Powstanie Styczniowe

Testament Traugutta

Testament Traugutta

Nie na podbój my idziemy Lecz odebrać dobro boskie Wolność daną nam przez Boga Ocalimy ją wygraną Gdy przegramy inni pójdą Rzeką naszej krwi na wolność Jeśli trzeba, to można wiersz wydrukować. Przecież to myśl Traugutta, która usprawiedliwia całe Powstanie Styczniowe. Kto by dziś osądzał Powstanie, to ma przeciw sobie właśnie tę myśl, która uzasadnia […]

„Polski Tryb”

„Polski Tryb”

„Polski Tryb” – tak mieszkańcy okolicznych wsi puszczańskich nazywają leśną drogę, która łączy wieś Sielec zdrogą z Prużany do Różany na wysokości leśnictwa „Brzozówka”. Na pytanie skąd taka nazwa, tylko obojętnie wzruszają ramionami – „od zawsze tak nazywano”. Nad wyjaśnieniem zagadki tej nazwy od lat główkowałem w czasie relaksu, studiując przedwojenne „WiG-owskie” mapy z czasów […]

Dereszewicze 1863

Dereszewicze 1863

  Pod takim tytułem w 1986 r. w Wydawnictwie Ossolińskich ukazała się jedna z ostatnich prac prof. Stefana Kieniewicza, wybitnego znawcy i wytrawnego dokumentalisty dziejów Powstania Styczniowego. Ten zasłużony pracownik Uniwersytetu Warszawskiego u schyłku swojego niezwykle pracowitego życia postanowił napisać książkę, stanowiącą niejako uzupełnienie wydanych wcześniej prac poświęconych wydarzeniom z lat 1863–1864, w tym monumentalnej […]