oświata

Kazimierz Młodzianowski herbu Dąbrowa (1880-1928)

Kazimierz Młodzianowski herbu Dąbrowa (1880-1928)

Kazimierz Młodzianowski, żył krótko, ale jego życie obfitowało w wiele ważnych momentów. Był świadkiem i brał udział w wydarzeniach, które kreowały historię II Rzeczypospolitej. Urodził się 28 lipca 1880 roku w Woli Soleckiej w powiecie iłżeckim w rodzinie szlacheckiej herbu Dąbrowa. Był bratankiem powstańca styczniowego Feliksa Stanisława Młodzianowskiego adiutanta gen. Mariana Langiewicza. Wychowywał się w […]

Kurs nauczycielski Roskosz 2013

Kurs nauczycielski Roskosz 2013

Organizatorem kursów i szkoleń dla nauczycieli jest od 15 lat Polska Szkoła Społeczna im. I. Domeyki w Brześciu. W szkoleniach wzięło udział 23 nauczycieli z Pińska, Baranowicz, Horodziei, Lachowicz, Peliszcz, Nowej Myszy, Skoków i Brześcia. Do uczestników konferencji przyjechali prezes Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza Józef Adamski oraz ks. prof. dr […]

Irena Sandecka (1912-2010) – Siłaczka z Wołynia

Irena Sandecka (1912-2010) – Siłaczka z Wołynia

Dzieje oświaty polskiej na Wołyniu po 1945 roku to temat ciągle za mało zbadany. Po tragicznym splocie wydarzeń wojennych, które przesądziły o przynależności Kresów do ZSRR, zabrakło na ich obszarze instytucji, które mogłyby kontynuować rozpoczęte przez Liceum Krzemienieckie dzieło. Nie zabrakło jednak, choć czasem trudno w to uwierzyć, ludzi wielkiej odwagi i wielkiego serca. Rodaków, […]

Wielką rzeczą być Polakiem…

Wielką rzeczą być Polakiem…

Teka Nauczyciela pt. „Wielką rzeczą być Polakiem…” autorstwa Alicji Omiotek, współpracownicy Fundacji im. T. Goniewicza, jest odpowiedzią na liczne oczekiwania nauczycieli polskich z Kresów Wschodnich w zakresie wiedzy z kręgu tematyki wychowania patriotycznego. Autorka, mając liczne doświadczenia edukacyjne z młodzieżą i nauczycielami polskimi na Wschodzie, poprzez prezentację dziewięciu tematów, doskonale spełnia te oczekiwania. Rozpracowane tematy […]