ks.J.Dziekonski

„Jedenaście klęczników”

„Jedenaście klęczników”

Prezentujemy Drogim Czytelnikom nowy utwór poetycki księdza Józefa Dziekońskiego Ksiądz Józef Dziekoński niemal 16 lat przebywał w strefie czarnobylskiej, w Mozyrzu, pozostawiając kościoły w Mozyrzu(odremontowany) i w Chojnikach (nowy). Przyjaźnił się poetycko z ks. J. Twardowskim. Pełnił posługę kapłańską w Baranowiczach. Tam, w katolickim miesięczniku „Dialog” , pisał eseje, przybliżając nauczanie papieskie dwu ostatnich pontyfikatów. […]

Noc poleska

Noc poleska

Noc poleska Mrugają gwiazdy za sosnami Na polach śniegiem wiatr zamiata Można się spotkać tu z wilkami A tu nie widać prawie świata Trzeba ci szarą biel przemierzyć Do zaśnieżonej we wsi chaty Do kogoś kto nie przestał wierzyć Że Jezus Bogiem jest i bratem Nie widać drogi Zasypało Śnieżyca świszcze ponad głową Jakie tu […]

Boże pomiłuj Ukrainę

Boże pomiłuj Ukrainę

Pomiłuj Boże Ukrainę Niech dłużej braci krwią nie broczy (Niech ślepi przejrzą na swe oczy) Daj wolność jej a nie daj zginąć Bo zło przychodzi ciemną nocą Gdy człowiek zgubił Boże światło A wtedy upaść jemu łatwo Pomiłuj Panie lud sierocy Pomiłuj Boże lud Kijowa Świętego wspomnij Włodzimierza Wysłuchaj próśb tych jak pacierza Ty sam […]