Korzun

Konferencja Międzynarodowa „Rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej”

Konferencja Międzynarodowa „Rola dziadków w rodzinie wielopokoleniowej”

29 października 2013 r. na Sali konferencyjnej AKC „Most” odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013-2014 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Brześciu, w której uczestniczyli słuchacze, wykładowcy wyższych uczelni, animatorzy kultury polskiej. Uroczystość zaszczycili swą obecnością konsul RP w Brześciu Anna Domska-Łuczak oraz konsul Robert Nowakowski. Wykład inauguracyjny „Fenomen polskiej rodziny wielopokoleniowej” wygłosiła Alicja Omiotek, doświadczona […]