Kondraciuk

Świąteczna paleta Andrzeja Kondraciuka

Świąteczna paleta Andrzeja Kondraciuka

21 grudnia 2012 r. w brzeskiej galerii artystycznej „BelArt” odbyło się otwarcie wystawy pt. „Świąteczna Paleta”. Autorem ekspozycji jest Andrzej Kondraciuk. Jest to pierwsza wystawa personalna artysty, choć jego prace były już eksponowane m.in. w Grodnie i Witebsku (w ramach wystawy sztuki naiwnej poświęconej 125-leciu Marca Chagalla „Insita-2012”), podczas pleneru „Polesie oczami artystów” w Brześciu, […]

O „Polskim Doktorze”

O „Polskim Doktorze”

Na dzisiejszym obszarze obwodu brzeskiego żyje pokaźna liczba ludności polskiej, która świadomie deklaruje polską narodowość. Język polski pozostaje znakiem rozpoznawczym tożsamości narodowej Polaków, środkiem identyfikacji osobowej i społecznej. Nie ulega wątpliwości, że Kresy północno-wschodnie, jako obszar współistnienia kilku etnosów i języków, kultur i religii są bardzo owocnym terenem dla badań. Kresy są pojęciem niejednoznacznym. Termin […]

Nowa wystawa Andrzeja Kondraciuka w Witebsku

Nowa wystawa Andrzeja Kondraciuka w Witebsku

23 maja 2013 r. w Witebsku odbyło się otwarcie drugiej personalnej wystawy Andrzeja Kondraciuka, artysty z Brześcia, członka Towarzystwa Plastyków Polskich „Mostek”. Nowa wystawa składa się z 52 prac, wykonanych w technikach pasteli, grafiki, rysunku. Są to portrety, pejzaże, martwa natura, kompozycje kwiatowe. Z daleka można było dostrzec żywe, jaskrawe kolory przeważające na większości prac, […]