historia

Z historii rodów Trebuchowskich i Dzierżyńskich

Z historii rodów Trebuchowskich i Dzierżyńskich

Taki już jest mój los, że nie miałem szczęścia pamiętać swoich dziadków. Dziadkowie po linii matki – Dzierżyńskcy, zmarli podczas wojny na tyfus w 1942 roku na swojej ojcowiźnie w miejscowości Kacewicze w rejonie Tołoczyńskim. A dziadek po linii ojca – Zygmunt Trebuchowski, pochodzący z Żytomierza, zginął bez śladu podczas rewolucji październikowej w 1917 roku. […]

Mikołaj Rozanow – „Powiat Prużański”

Mikołaj Rozanow – „Powiat Prużański”

Książka autorstwa Mikołaja Rozanowa – „Powiat Prużański (Szkic historyczny)” wydana w roku 1935 nakładem drukarni Prużańskiego Powiatowego Związku Międzykomunalnego, jest obecnie pozycją mało znaną. Przy tym gdy chodzi o ilość zachowanych egzemplarzy, unikalną. Publikacja ta wówczas uznana za wnikliwe studium historyczne, została też w r. 1935 nagrodzona przez Polską Akademię Literatury, zaś z osobą samego […]

Michał Marczak – „Przewodnik po Polesiu”

Michał Marczak – „Przewodnik po Polesiu”

Jak czytamy w przedmowie do przedwojennego wydania nakładem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Brześciu, „Przewodnik” powinien stać się koniecznym Vade mecum dla każdego turysty po Polesiu, tego najciekawszego regjonu w Polsce pod względem krajobrazu i prymitywizmu kultury. Ale nie tylko dla turysty. Bogata treść przerasta ramy zwyczajnego przewodnika, składa się raczej na popularną monografję, tembardziej, że […]