Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie

Jubileusz Fundacji im. Tadeusza Goniewicza

Jubileusz Fundacji im. Tadeusza Goniewicza

  Powstanie Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie poprzedziły od roku 1979 liczne doświadczenia w niesieniu pomocy szkołom polskim na Wileńszczyźnie. Na większą skalę naszą pracę rozpoczęliśmy dostawą 27 ton elementarzy i innych pomocy metodyczno-dydaktycznych w dniu 15 lipca 1990 roku. Od tej pory wydaliśmy ponad 250 tytułów podręczników, czasopism, śpiewników, kalendarzy i innych pozycji […]

Wielką rzeczą być Polakiem…

Wielką rzeczą być Polakiem…

Teka Nauczyciela pt. „Wielką rzeczą być Polakiem…” autorstwa Alicji Omiotek, współpracownicy Fundacji im. T. Goniewicza, jest odpowiedzią na liczne oczekiwania nauczycieli polskich z Kresów Wschodnich w zakresie wiedzy z kręgu tematyki wychowania patriotycznego. Autorka, mając liczne doświadczenia edukacyjne z młodzieżą i nauczycielami polskimi na Wschodzie, poprzez prezentację dziewięciu tematów, doskonale spełnia te oczekiwania. Rozpracowane tematy […]

Papież Jan Paweł II. Spotkania z Polakami na Wschodzie

Papież Jan Paweł II. Spotkania z Polakami na Wschodzie

Książka autorstwa ks. prof. Romana Dzwonkowskiego SAC ukazała się Staraniem Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza. Prof. Piotr Jaroszyński, recenzent książki „Papież Jan Paweł II. Spotkania z Polakami na Wschodzie”, wobec ogromu literatury papieskiej pyta: Czy można jeszcze coś takiego zapisać, co byłoby nowe i interesujące? Okazuje się, że tak (…) A sztuki […]