Archiwum Kwartalnika Echa Polesia

Echa Polesia 3/2014

Echa Polesia 3/2014

W numerze: Hanna Paniszewa, Polacy Brześcia w hołdzie Romualdowi Trauguttowi, Julia Biełousowa, Na motorze szlakiem męczęństwa Polaków, Eugeniusz Lickiewicz, Uroczystości w Prużanie, Lila Potonia, „Korona polskiego wychowania” już w Brześciu, Hanna Paniszewa, Konferencja „Związek Obrońców Wolności – nieznana karta historii Brześcia”, Anatol Hardziej, ”Ojczystej ziemi słyszę śpiew”, Festyn odpustowy w Darewie, Hanna Paniszewa, Polacy z […]

Echa Polesia 2/2014

Echa Polesia 2/2014

W numerze: Ziemia Mozyrska,  Alina Jaroszewicz, O Ziemi Mozyrskiej i jej Mieszkańcach, Ks. Józef Dziekoński, Z Polesia Mozyrskiego – poetyckie impresje, Anna Godunowa, Notatki z podróży po Polesiu Mozyrskim, Ks. Józef Dziekoński, Odnowa wiary na Polesiu Mozyrskim, Rusłan Garodka, Katolickie Lelczyce: parafia w głębi Polesia, Roman Aftanazy, Dwór Dereszewicze, Leszek Kieniewicz, Wspomnienia z podróży sentymentalnej […]

Echa Polesia 1/2014

Echa Polesia 1/2014

W numerze: Hanna Paniszewa, Niechaj Polska zna, jakich synów ma, Dymitr Zagacki, Kleck. Miasto na dawnej granicy, Lidia Romanowicz, Szkoła Rolnicza w Duboi, Dymitr Zagacki, Historia Punktu Etapowego w Baranowiczach, Aleksander Siemionow, Polska i Polacy, Bohdan Nielubowicz, Dokument z 1921/22 roku, Natalia Grinczak, Aleksander Grigoriew, Józef Brucko –  Stempkowski, Notatki z podróży, Fotopolowania Sergiusza Andruszkiewicza, […]

Echa Polesia 3/2007

Echa Polesia 3/2007

W numerze: ROK ANDERSA Elżbieta Książek, Władysław Anders – polski żołnierz niezłomny. AKTUALNOŚCI Jest taka szkoła. Anna Paniszewa, Z Polesia pod niemiecką granicę. Wiktor Szukiełowicz, Fundacja Jana Pawła II. ZAPOMNIANY HOLOCAUST POLAKÓW Mikołaj Iwanow, Represje Polaków w latach 1935-37 CO Z TĄ BIAŁORUSIĄ? Grzegorz Krzyżewski, Kto sieje wiatr. Mikoła Nowik, O białoruskim języku i ojczystej szkole. […]