Z-Rezerwowa

Uroczysty Apel ku czci Romualda Traugutta w Szostakowie

Uroczysty Apel ku czci Romualda Traugutta w Szostakowie

W dniu 5 sierpnia 2014 roku w Szostakowie rej. kamienieckiego odbył się Apel ku czci Romualda Traugutta w 150. Rocznicę Jego Śmierci. Odprawiono Mszę Świętą za duszę bohatera narodowego, Msza była celebrowana przez ks. Andrzeja Borodzicza. Poświęcony został krzyż wzniesiony ku pamięci naszego rodaka oraz tablica informacyjna w języku polskim i białoruskim. Obecni byli Konsul […]

Notatki z podróży po Polesiu Mozyrskim.

Notatki z podróży po Polesiu Mozyrskim.

„Zielono mi”… Tak właśnie brzmiało hasło przewodnie przez kilka kolejnych dni po powrocie z Polesia. Bezkres zieleni i błękitu w postaci lasów, rzek, pól, bagien i oczywiście nieba. Naszego pięknego, czystego poleskiego nieba. Od czasu do czasu trafiają się niewielkie wsie i miasteczka. Przypominają one małe wysepki. O takich właśnie „polskich wysepkach” chcę dziś opowiedzieć. […]

HISTORIA „KARTĄ” SPISANA

HISTORIA „KARTĄ” SPISANA

7 września 2007 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o Karcie Polaka. Po półrocznym okresie vacatio legis zaczęła obowiązywać w marcu 2008 roku. Na tę ustawę czekano od dawna. Oczekiwali jej Polacy pozostali po II wojnie światowej na Wschodzie. To oni przede wszystkim liczyli na ten akt symbolicznego uznania za tak uparte, wieloletnie trwanie przy pol­skości. […]