Grób Majora 17. Pułku Ułanów Jerzego Szamoty pod Małorytą