Historia i Wspomnienia, Polesie Brzeskie
Funkcjonariusze Policji Państwowej z Brześcia nad Bugiem – lista ostaszkowska

Francuski myśliciel Monteskiusz (1689–1755), powiedział kiedyś, że „szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna”. Historia