Pod koniec 2020 roku ukończono opracowanie i wydano drukiem “Katalog miejsc pamięci narodowej w obwodzie brzeskim” – jego II Edycję.

Konieczność wydania II edycji wynikła przede wszystkim z zapotrzebowania na drukowane wydanie Katalogu licznych pasjonatów historii, krajoznawców, organizacji społecznych, a nawet poszczególnych urzędów (w Polsce – red.), – gdyż nakład pierwszego wydania był zbyt ograniczony – mówi Eugeniusz Lickiewicz, opiekun miejsc pamięci narodowej i koordynator projektu, – w porównaniu z pierwszą edycją, Katalog został znacznie, bo o ok. 30% poszerzony: mamy już “pełny” Rozdział V, poświęcony miejscom, związanym z wybitnymi Polakami w obwodzie brzeskim. Ponadto w międzyczasie udało się ustalić i zlokalizować ponad 30 nowych miejsc pamięci, w większości szerzej nie znanych lub zapomnianych”.

Skład ekipy redakcyjnej “Ech Polesia” przy opracowaniu Katalogu: Eugeniusz Lickiewicz, członek Rady Naczelnej ZPB (koordynator projektu, tekst i foto), Anna Godunowa, dyrektor PSS im.I.Domeyki w Brześciu (tekst i foto), Katarzyna Rytko, b. Attache KG RP w Brześciu (foto), Natalia Korniejczyk i Helena Żmińko (korekta i adiustacja), Olga Brazińska (opracowanie graficzne). Wsparcie finansowe zostało udzielone przez Konsulat Generalny RP w Brześciu, Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP. Szczególne podziękowanie za wielorakie wsparcie, zaangażowanie i konsultację historyczne kierujemy pod adresem pana Piotra Kozakiewicza – Konsula Generalnego RP w Brześciu.

Zdając sobie sprawę, że niestety, drukowane wydanie II Edycji Katalogu M.P.N. w obwodzie brzeskim nie trafi jednak do rąk wszystkich zainteresowanych osób – już w najbliższej przyszłości zostanie udostępnione w wersji elektronicznej na naszej stronie www.polesie.org.

Właśnie by zapobiec zagadnieniu ograniczonego dostępu do materiałów Katalogu, lecz przede wszystkim w celu ułatwienia samodzielnego dotarcia każdego zainteresowanego do poszczególnych miejsc pamięci – równolegle z przygotowaniem jego drukowanej oraz elektronicznej wersji zostały opracowane na bazie serwisu internetowego <google maps> mapy internetowe miejsc pamięci narodowej w obwodzie brzeskim (German Kornieluk, Eugeniusz Lickiewicz), które są dostępne w trybie testowym na stronie www.echapolesia.pl. Już w niedalekiej przyszłości te mapy internetowe M.P.N. będą zawarte w jednej ze stosownych rubryk na naszej stronie www.polesie.org po jej modernizacji.

 Red.

Udostępnij na: