W numerze: 4 Z NASZEGO ŻYCIA Nowa tablica ku czci I.Domeyki w Połoneczce | 7 Uroczyste poświęcenie grobowca Mitraszewskich w Kobryniu | 9 100 lat parafii pw. Św. Trójcy w Juszkiewiczach | 15 DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Urszula Adamska100. Rocznica odzyskania Niepodległości | 18 Stanisław Silwanowicz,
Marsz, marsz Dąbrowski… |
30 Jerzy Waszkiewicz, Epizod bitwy warszawskiej | 34 Leon KołosowPomnik Piłsudskiego w Łunińcu | 36 Wojciech S. Kobylarz, Przyroda i łowiectwo w życiu Józefa Piłsudskiego | 39 Jerzy Waszkiewicz, Polska Organizacja Wojskowa na Białorusi | 43 KULTURA Dymitr Zagacki, Polesie w obiektywie Konrada Brandla, | 45 Artur Bartels – zapomniany piewca Polesia | 48 Maria Berezowska: bez miłości nie byłoby życia | 51 BIBLIOTEKA POLESKA Piotr Boroń, «Nauczycielka» F. A. Ossendowskiego, czyli pamiątka po epoce poleskich siłaczek | 54 ARCHITEKTURA Maria Arno, Drewniane budownictwo ludowe na Polesiu | 60 HISTORIA Iwan Czajczyc, Zagadkowa rzeźba w Twierdzy Brzeskiej | 61 Dymitr Zagacki, Jarmarki w Stołowiczach | 63 Światosław Janoczkin, Łuniniec w reklamie, ogłoszeniach i Dokumentach Życia Społecznego | 71 Z LISTÓW CZYTELNIKÓW 75 Z TEKI ARCHIWISTY Tymczasowe zestawienie zabytków Województwa Poleskiego| 82 DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Fragment Katalogu Miejsc Pamięci Narodowej Obwodu Brzeskiego. Wojna polskobolszewicka

 

Udostępnij na: