12 stycznia odbył się wernisaż wystawy „Powietrze losu”, poświęconej twórczości polskiej pisarki i działaczki społecznej Elizy Orzeszkowej. Wystawa jest podsumowaniem pleneru, który odbył się latem 2017 roku na terenie siedziby rodu Orzeszków we wsi Zakoziel (rejon drohiczyński).

Eliza Orzeszkowa urodziła się 6 czerwca 1841 roku. Niemal całe jej życie upłynęło na Grodzieńszczyźnie, lecz to właśnie tu, na Polesiu, zaangażowała się po raz pierwszy w życie społeczne, poświęcając się pracy oświatowej wśród ludu oraz działaniom, związanym z przygotowaniem do wybuchu powstania styczniowego, a później – organizowaniu zaopatrzenia i pomocy lekarskiej dla walczących oddziałów. Dużo splendoru przyniosła jej pomoc, której udzieliła dowódcy poleskiego powstania, późniejszemu dyktatorowi – Romualdowi Trauguttowi. Po rozbiciu jego partii ukrywała go rannego, a później własnym powozem odwiozła do granicy Królestwa Polskiego. W napisanych wiele lat później nowelach, takich jak „Gloria victis”, próbowała opisać swój udział w powstaniu w formie zbeletryzowanej.

Wystawa składa się z 36 prac, wykonanych w różnych technikach – wycinanka, malarstwo olejne, aplikacje, gobeliny, gwasz i akwarele.

Zanim wyjechać na plener, studenci oraz wykładowcy Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu im. A. Puszkina w Brześciu w ciągu kilku miesięcy zajmowali się badaniem oraz pogłębianiem swej wiedzy na temat twórczości Elizy Orzeszkowej, a także „poleskiego” okresu życia pisarki. Szczególnie zafascynował uczestników wyjazdu obraz wiatru, który, nie mając żadnych przeszkód przed sobą, czuje się tu, na Polesiu, taki wolny i swobodny.

Hej, przestworza wolne, przestworza rozłożyste wiatrowi prędkiemu na równinach, co skraje niebios dokoła podpierają bez przeszkód, bez zasłon. Nie uderzy się tu wiatr prędki o żadną górę ani o żaden pagórek, nie powstrzyma lotu jego żadne wysokie miasto i chyba tylko las przed nim stanie z obliczem ciemnym i nad łąkami bezkresnymi, nad rozlanymi po nich wodami zaszepcze słowo: tajemnica!

 Plener i wystawa odbyły się przy współpracy Konsulatu Generalnego RP w Brześciu, Uniwersytetu Państwowego w Brześciu im. A. Puszkina oraz Zjednoczenia Młodzieżowego „Wytoki Tworczaści”

Anna Godunowa, Brześć

Udostępnij na: