Zespuł „Kresowiacy” z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej

 

Konsul Generalny KG RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz w towarzystwie Wiktora Mironowa (od lewej) i Aleksandra Kołyszki
dr Julia Chodyniuk, prezes oddziału ZPB w Skokach
Grono nauczycieli PSS im.I.Domeyki

Koleżanki Helenka i Julia

 

Red.

Udostępnij na: