Przed rozpoczęciem kolędowania pani Alina Jaroszewicz ogłasza wyniki poprzedzających konkursów – „Historia w zwierciadle rodzinnej fotografii” oraz „Cała szkoła czyta Sienkiewicza”
Wręczanie nagrody za I miejsce w konkursie „Historia w zwierciadle rodzinnej fotografii”, dla Elżbiety Miniuk (od lewej)
Maria Korobiejko
Jerzy Kosiakow z córkami Janą i Eweliną
Uczennicy 1 i 2 klasy.
Kolędowali nie tylko najmłodsi…
Uczniowie 6-7 klasy śpiewają kolędę „Największy Gazda”.

„Dzisiaj w Betlejem”, uczennicy 7-8 klasy.
Honorowi goście naszej szkoły – Konsul RP p.Jerzy Grymanowski (od prawej) i Konsul Generalny RP p.Piotr Kozakiewicz
„Cicha noc” w wykonaniu Stanisława Janowskiego
Obdarowani ufundowanymi przez KGRP w Brześciu słodkimi prezentami młodzi słuchaczy i uczestniki przeglądu kolęd

Kiryłł Korobiejko, „Dzisiaj w Betlejem”
Olga Stasiuk, „Cicha noc”
Uczniowie 10 klasy

Uczniowie  wykonują kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze”.

„Aktorskie pasje”

Główne organizatorki przeglądu kolęd – nauczycielki j.polskiego Julia Korsuncewa i Maria Drążkiewicz-Kuczyc

 

Foto  Eugeniusz Lickiewicz

Udostępnij na: