okladka_Echa_Polesia_2-2015W numerze:

Akademia ku czci Niezłomnych Polaków Brześcia, Ocalić z zapomnienia, Echa Polesia wśród najciekawszych inicjatyw społecznych Białorusi, Oklaski dla młodych laureatów, Jarmark Tradycji Wielkanocnych, „Kresy” w Kobryniu, Wiosenne sprzątanie na cmentarzach, Dymitr Zagacki – Artefakty II Rzeczypospolitej cz.II, Iwan Czajczyc – Koszary polskie na Umocowaniu Kobryńskim, Nikołaj Własiuk – „Le Grand silence” na Polesiu, Stanisław Silwanowicz – Polski Ruch oporu na Polesiu w latach 1939-1941, Dymitr Zagacki – Brunon Bochwic i zimowe polowanie w Paulinowie, Dymitr Zagacki – Moda w Baranowiczach w okresie międzywojennym, Anna Godunowa – Jakub Narkiewicz-Jodko – „elektryczny człowiek” znad Niemna, Józef Dziekoński – Preludium wiosny, Stanisław Górski, Wnuczka Ewa o babci Stefanii Danieluk, Wanda i Władysław Swarcewicz, Henryk Pietruszczyk, Siergiej Basow, Wiktor Bosak – Rola Jana Bułhaka w rozwoju fotografii pejzażowej pierwszej połowy XX wieku, NASZA MICKIEWICZIANA 2015: Józef D.X.Awuczerski – Pan Tadeusz, fragment poematu, Bernard Pakulnicki – Każdy ma swoją drogę do twórczości Mickiewicza, Szlak Mickiewiczowski.

Udostępnij na: