2014-02-28_142743W numerze:

„Neminem captivabimus nisi iure victum”, Urszula Pruchniewicz, W 65 – tą rocznicę bitwy o Monte Cassino, Jewgienij Gurewski, Kawalerowie Monte Cassino, Józef Szaniawski, Wyrok na Polskę, Janina Szestakowska, Polskie Wojenne Cmentarze w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Oswiata, Polska szkoła w Pińsku wczoraj i dziś, Konkurs „Nasz rodak Witold Pilecki”, Zinajda Możejko, Inna Nazina, Muzyczny folklor Polesia Białoruskiego, Jan Perdenia, Wesele i chrzciny w Uhlanach, Sergiej Basow, Halina Kaczanowska, Etnograficzne fotografie Stefana Charłampowicza, Marek A. Koprowski, Tropami Romualda Traugutta, Wiktor Szukiełowicz, 215 Rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej i Warszawskiej, Jan Perdenia, Siechnowicze Tadeusza Kościuszki, Aleksander Tatarenko, Stan strachu, Józef Juszczyński, Sergiusz Piasecki – niezwykły pisarz znikąd, W Połoczański, Budsław „Buda” Białoruską Częstochową, Tadeusz P, Polanowski, „Trzeba zostać”, Fragmenty listów ks. Stanisława Ryżki z lat wojennych, Aleksy Dubrowski, uroczysko „Pogonia”, Leonard Jaworski, Wojenne losy mojego dziadka. Śmierć leśniczego, Jan Wójcik, Rewiatycze, Danuta Winierek, Moje wspomnienia z Białorusi.

Udostępnij na: