2014-02-28_132004W numerze:

Alina Jaroszewicz, Droga do Polski: Kartały- Buzułuk- Brześć, Hanna Paniszewa, Kościuszkowskie uroczystości w Maciejowicach, Hanna Paniszewa, Wieści z VIII Światowego Zlotu Harcerstwa, Zbigniew Sulatycki, „ Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”, Maria Diemiańczyk, Trzy dni w Polsce, Jana Zarzecka, Święto wspólnego śpiewania, Konrad Pruszyński, Pomagamy Wam już 7 lat, Aleksy Dubrowski, Lekce historii w podróży, Natalia Rakowicz, Dobry wieczór we Wrocławiu, Władysław Swarcewicz, Organizacja „Płomień” początki konspiracji w Brześciu, Władysław Swarcewicz, Z działalnośći Brzeskiej Drużyny Harcerskiej im. T. Kościuszki przy Gimnazjium R. Traugutta, Alicja Omiotek, Chleb w kulturze polskiej, Ryszard Rybicki, Boże Narodzenie na Syberii, Kolęda dzieci w Kazachstanie, Eugeniusz Lickiewicz, Kroszyn, Henryk Siemiak, Nie zgasła w nich przyjaźń filarecka, Józef Sobko, Ze wspomnień Kroszynianina, Regina i Igor Demjaniuk, Usługi turystyczne w Brześciu n/Bugiem w okresie międzywojennym, Jadwiga Kolibabka, Z liceum im. Marszałka J. Piłsudzkiego, w Pińsku, Lickiewicz, Kociołkowskie błoto, Marta Towpik, Praca konkursowa „Poznajemy Ojcowiznę Kresową”, Ludmiła Żewłakowa, Pośród bagien i wód, Polesie z Dubrowskim, Przedczarnobylska radiacja na Polesiu, Wyprawa do strefy Czarnobylskiej – po 22 latach, Tajemnice uroczyska Grużody.

Udostępnij na: