Pomiłuj Boże Ukrainę

Niech dłużej braci krwią nie broczy

(Niech ślepi przejrzą na swe oczy)

Daj wolność jej a nie daj zginąć

Bo zło przychodzi ciemną nocą

Gdy człowiek zgubił Boże światło

A wtedy upaść jemu łatwo

Pomiłuj Panie lud sierocy

Pomiłuj Boże lud Kijowa

Świętego wspomnij Włodzimierza

Wysłuchaj próśb tych jak pacierza

Ty sam z niewoli go wyprowadź

Na braci wejrzyj krew przelaną

I złącz ze swoją na Golgocie

Daj im swe niebo obiecane

A tych co płaczą

Ty sam pociesz

Ks. Józef Dziekoński

Udostępnij na: