Traugutt

Testament Traugutta

Testament Traugutta

Nie na podbój my idziemy Lecz odebrać dobro boskie Wolność daną nam przez Boga Ocalimy ją wygraną Gdy przegramy inni pójdą Rzeką naszej krwi na wolność Jeśli trzeba, to można wiersz wydrukować. Przecież to myśl Traugutta, która usprawiedliwia całe Powstanie Styczniowe. Kto by dziś osądzał Powstanie, to ma przeciw sobie właśnie tę myśl, która uzasadnia […]