Historia i Wspomnienia
Testament Traugutta

Nie na podbój my idziemy Lecz odebrać dobro boskie Wolność daną nam przez Boga Ocalimy