Z naszego życia
Jubileusz Fundacji im. Tadeusza Goniewicza

  Powstanie Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie poprzedziły od roku 1979 liczne doświadczenia w