Kultura i religia, Polesie Brzeskie
Aleksander Grigoriew

Wybitna sztuka, jak i każda poważna sprawa, wymaga zaangażowania się na całe życie. I. Gonczarow