Historia i Wspomnienia
KOP w Sienkiewiczach

Od ponad dwóch lat zbieram materiały o losach żołnierzy 16 batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza w