Polesie Prypeckie

OLMANSKIE BAGNA

OLMANSKIE BAGNA

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, we właściwym, czasie, czasie, kiedy całe Polesie jęczało pod kołami samochodów i gąsienicami traktorów meliorantów zaś przepastne i nieprzebyte bagna ustępowały przed technologicznym postępem i upartą ludzką bezmyślnością, wtedy właśnie Olmany ocalili żołnierze. Nie, nie znaczy to, że pojedynczy żołnierze, całe roty, bataliony czy pułki ruszyły z transparentami albo i z bronią […]

Niechaj Polska zna, jakich synów ma…

Niechaj Polska zna, jakich synów ma…

Polakowi kresowemu, wielkiemu patriocie, założycielowi dwóch polskich organizacji w Pińsku w 85. Rocznicę Urodzin poświęcamy Wiktor Mostek urodził się 4 czerwca 1929 roku w Albertynie koło Słonimia – osadzie hrabiego Ksawerego Pusłowskiego w rodzinie cieśli Ignacego, syna Józefa i Nadziei Mostek, z domu Buszko. Ojciec Wiktora Mostka pochodził z województwa kieleckiego, gdzieś około Jędrzejowa. Do […]

Notatki z podróży

Notatki z podróży

Szanowna Redakcjo Przeglądając ostatnie „Echa Polesia” nr 3/2013, a zwłaszcza propozycję Katalogu Miejsc Pamięci Narodowej – ciepło na sercu się zrobiło, gdy spostrzegłem zdjęcia z Dawidgródka. Polesie odwiedziłem po raz pierwszy w 2011 roku od mojego urodzenia w Łunińcu w 1943 r. Będąc w Dawidgródku zwiedziliśmy maleńkie muzeum prowadzone przez kustosza-pasjonata pana Mikołaja Pawłowicza, którego […]

SZKOŁA ROLNICZA W DUBOI

SZKOŁA ROLNICZA W DUBOI

Realizując wykonanie jednego z zamówień w Państwowym Archiwum obwodu Brzeskiego, natrafiłam na bardzo ciekawy, moim zdaniem, dokument – sprawozdanie z działalności Szkoły Rolniczej w majątku Duboja Pińskiego powiatu województwa Poleskiego za okres 1926–1931 r. Pomyślałam od razu, że warto o tym opowiedzieć, ponieważ mało kto ma możliwość zapoznać się z tym dokumentem. Majątek Duboja przed […]

Maj 1935 roku w Telechanach

Maj 1935 roku w Telechanach

W całym kraju dzwoniły dzwony pogrzebowe, wyły syreny, gwizdały też lokomotywy i statki na Kanale Ogińskiego. Ojczyzna pogrążyła się w smutku i żałobie. Szła przez moje rodzinne Telechany procesja, a w niej ze spuszczonymi głowami legioniści. Łzy płynęły po siwych wąsach. Płakałyśmy i my, dzieci, zmarł nasz ukochany dziadek Piłsudski. Marszałek był szanowany przez ludzi różnych […]

PRZED-CZARNOBYLSKA RADIACJA NA POLESIU

PRZED-CZARNOBYLSKA RADIACJA NA POLESIU

Drodzy Czytelnicy, można z niedowierzaniem i rezerwą odnieść się do gawędy pińskiego ekologa i krajoznawcy „Рrzed-сzаrnobуlskа radiacja па Polesiu”. Powstaje wówczas pytanie: dlaczego w roku 1991 jego pierwsza pubIikacja па temat radiacji przed-czarnobylskiej w skromnej gazetce „Piński Wieśnik” wywołała burzę w Moskwie w Biurze Politycznym, а minister оbrоnу Jazow natychmiast wysłał rozporządzenie do miejscowych władz […]

Michał Marczak – „Przewodnik po Polesiu”

Michał Marczak – „Przewodnik po Polesiu”

Jak czytamy w przedmowie do przedwojennego wydania nakładem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Brześciu, „Przewodnik” powinien stać się koniecznym Vade mecum dla każdego turysty po Polesiu, tego najciekawszego regjonu w Polsce pod względem krajobrazu i prymitywizmu kultury. Ale nie tylko dla turysty. Bogata treść przerasta ramy zwyczajnego przewodnika, składa się raczej na popularną monografję, tembardziej, że […]

To miasto Pińsk się nazywa

To miasto Pińsk się nazywa

Gdy wyniesiesz z pińskiej drogi Z ludźmi twymi całe ziobra, A z furmanki całe nogi: Podróż była bardzo dobra! WINCENTY POL „ Pieśń o ziemi naszej”   Po polsku Pińsk, po łacinie Pinscum lub – w wersji spolszczonej – Pinskum, po białorusku Pieńsk, po żydowsku Pinkas, u latopisów ruskich Pinask. Jest wersja, że nazwa wywodzi […]