Polesie Brzeskie

Piotr Derdej: Brześć zasługuje na kilka monografii

Piotr Derdej: Brześć zasługuje na kilka monografii

Do napisania książki „Brześć 1939” popchnęły mnie przede wszystkim względy rodzino- sentymentalne. Brześć nad Bugiem jest integralną częścią mojej tożsamości rodzinnej. Jestem to winien mojemu dziadkowi oraz pozostałym członkom rodziny, którzy do 1939 r. mieszkali w Brześciu – mówi w rozmowie z „Echami Polesia” doktor Piotr Derdej, autor wydanej w 2013 r. monografii poświęconej obronie […]

Dokument z 1921-22 roku

Dokument z 1921-22 roku

W papierach po moim ojcu Bronisławie Nielubowiczu zachowało się ciekawe sprawozdanie delegatów Komisji Opieki Nad Zabytkami po Kościuszce i Traugutcie w Województwie Poleskim (pisownia oryginalna) Delegaci Komisji, p.p. J. Księżepolski, Naczelnik B. Nielubowicz i Konserwator W. Husarski udali się dn. 12 lipca 1921 r. do powiatu Kobryńskiego celem zbadania na miejscu pamiątek po Kościuszce i […]

Kaplica w Beździeżu

Kaplica w Beździeżu

Ośmielam się podpowiedzieć aktualną informację odnośnie kaplicy słupowej w Beździeżu („Echa Polesia” nr 3(39)2013, str. 8). W sierpniu byłem w tamtych stronach, zrobiłem zdjęcie tej kaplicy (wysyłam w załączniku aktualny wygląd). Kaplica została odremontowana przez miejscowych (prawdopodobnie prawosławnych) i umieszczono na niej obraz św. Mikołaja, mimo, że miejscowi Polacy twierdzili, że kaplica postawiona ku czci […]

«URATUJ, CHCĄ ZABIĆ NIEWINNYCH!», historia o tym, jak w 1942 roku za wstawiennictwem Bogurodzicy 57 rodzin wsi Rożkówka uniknęło rozstrzelania

«URATUJ, CHCĄ ZABIĆ NIEWINNYCH!», historia o tym, jak w 1942 roku za wstawiennictwem Bogurodzicy 57 rodzin wsi Rożkówka uniknęło rozstrzelania

Taka właśnie jest Rożkówka: niewielka wieś schowana w głębi Białowieskiego lasu, kamienieckiej części puszczy. Zapomniany przez ludzi zakątek świata. Przez ludzi, ale nie przez Boga… Kiedyś tutaj kwitło życie: była szkoła, poczta, klub. Odbywały się pokazy filmów i brzmiała dookoła muzyka nocnych imprez tanecznych. Niczego już nie ma. Pozostały tylko porzucone domy i kilku mieszkańców […]

Prużańskie koszary

Prużańskie koszary

Historia współczesnej wioski Słobódka, która jest położona w odległości 5 km od Prużan przy drodze do stacji Oranczyce, sięga drugiej połowy XIX w., kiedy rozlokowano tutaj 38 brygadę artyleryjską oraz 38 pułk lekkiej artylerii wojsk Rosyjskiego Imperium. Podczas I Wojny Światowej były garnizon rosyjski, tak zwany „Michajłowski Sztab”, był wykorzystywany przez niemieckie wojska kajzerowskie (od […]

Funkcjonariusze Policji Państwowej z Brześcia nad Bugiem – lista ostaszkowska

Funkcjonariusze Policji Państwowej z Brześcia  nad Bugiem – lista ostaszkowska

Francuski myśliciel Monteskiusz (1689–1755), powiedział kiedyś, że „szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna”. Historia Polski nigdy nie była nudna. Dzieje Polski obfitowały w liczne wydarzenia przynoszące chwałę narodowi polskiemu jak też wydarzenia dramatyczne. Przeglądając dostępne publikacje np. Mordu Katyńskiego, żmudnej pracy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, historyków i wszystkich ludzi dobrej woli uświadamiamy […]

Halina Mickiewicz: opiekunka „Młodego Lasu”

Halina Mickiewicz: opiekunka „Młodego Lasu”

Kiedy czyta się w internecie o Peliszczach – miejscowości położonej nad rzeką Żabinką – obok informacji o kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa wybudowanym w rzadkim dla regionu brzeskiego stylu modernistycznym oraz majątku rodziny Gustowskich, po którym zostały obecnie jedynie fragmenty parku krajobrazowego, odnaleźć też można na wzmiankę o amatorskim muzeum państwa Mickiewiczów. Trafiłam tam w […]

Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka na Białorusi

Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka na Białorusi

Białoruś to 76 kraj na pielgrzymim szlaku świętej Teresy, nazwanej przez papieża Pius X „największą świętą naszych czasów”. Relikwie nawiedzą 115 kościołów i kaplic, w których wierni będą wypraszać „deszcz róż” Bożych łask, obiecanych przez świętą na łożu śmierci. Pragnęła ona, aby jej misja na ziemi nie zakończyła się wraz ze śmiercią, dlatego powiedziała: „Czuję, […]

Organizacje łowieckie w Brześciu n/Bugiem w latach 1921-1939

Organizacje łowieckie w Brześciu n/Bugiem w latach 1921-1939

Brześć (Brześć Litewski, Brześć n/Bugiem) to jedno z najstarszych miast na Polesiu. W okresie międzywojennym miasto liczyło ponad 53 tys. mieszkańców (1936 r.). Brześć był dużym węzłem kolejowym i drogowym. Oprócz licznych urzędów administracji centralnej i lokalnej znajdowała się tu dobrze rozwinięta baza szkolnictwa. Działały liczne organizacje i stowarzyszenia. Duży wpływ na życie miasta w […]

Historia Naszych Malych Ojczyzn – Rózana

Historia Naszych Malych Ojczyzn – Rózana

„Różana, miasto w niewielkiej odległości od rzeki Zelwy, z pięknym rynkiem zamurowanym porządnie i ozdobnie, z klasztorami Dominikanów i Bazylianów. W tej znamienitej dziedzinie Sapiehów, Kazimierz Lew Sapieha ufundował w r. 1650 szpital na 12 ubogich, przy kościele parafialnym, który wzniósł z muru Lew przodek jego” – tak zaczyna opowieść o Różanie Michał Baliński w […]