POLSKI NOWOZELANDCZYK – nadzwyczajna historia życia dziecka z Polesia

POLSKI NOWOZELANDCZYK – nadzwyczajna historia życia dziecka z Polesia

„Przejmującą mroźną zimą roku 1940 mały Janek Wojciechowski został wraz z matką i rodzeństwem w nocy wyciągnię­ty z domu przez zwycięskich rosyjskich na­jeźdźców,  aby rozpocząć nieludzką podróż do obozu pracy przymusowej pod Kołem Podbiegunowym. Podobnie jak miliony innych obywateli polskich, wycierpiał lata okrutnego wyzysku i niedoli. Miliony zgi­nęło w tym piekle, ale dzieci rodziny Woj­ciechowskich […]

Początki mojej edukacji w Telechanach

Początki mojej edukacji w Telechanach

W szkole polskiej – 1938 rok Zagłębiam się we wspominki początków mojej edukacji w szkole, gdzie trafiłem w wychowawcze ręce młodej przystojnej nauczycielki, którą wszyst­kie dzieci w szkole nazywali Kundzią. Widocznie na imię miała Kunegunda. Nie pamiętam nazwiska swojej pierwszej nauczycielki, wysokiej blondynki. Natomiast pierwszaków z równoległej klasy, edu­kowała też młoda i ładna nauczycielka, pani […]

Echa Polesia 1/2006

Echa Polesia 1/2006

W numerze: Co z tą Białorusią?, Polacy; Żyjemy!, Forum Polonijne, Ks. Prof. Roman Dzwonkowski SAC, Pamięć i modlitwa za Rodaków na Białorusi, Kraj pod białymi skrzydłami, Lubow Pawłowa, Dwór w Wysokiem czeka na wolontariusze, Studenci z Białorusi w Polsce, Gieorgij Musiewicz, Jan Perdenia, o. Andrzej Krot, 15 – lecie odrodzenia białoruskiego Kościoła greko – katolickiego […]

Echa Polesia 3/2005

Echa Polesia 3/2005

W numerze: W obronie Aliny Jaroszewicz, Agnieszka Grędzik – Radziak, Oświata i szkolnictwo polskie na Białorusi 1989 – 2001, „Szlakiem Nieposłusznych” Leonarda Konikiewicza, O Natalii Odyńskiej, ps. Tala – opr. Redakcyjne, Wiktor Syryca, W 345 rocznicę bitwy pod Połoneczką, Wiktor Szukiłowicz,  Tam blisko Pińska. Franciszek Sawicz, Ks. Zbigniew Łoziński, Sługa Boży – opr. Redakcyjne, Regina […]

„SZLAKIEM NIEPOSŁUSZNYCH”

„SZLAKIEM NIEPOSŁUSZNYCH”

W czerwcu 1993 roku przyjechał z USA do Brześcia Leonard W. Konikiewicz współtwórca nielegalnej i jedynej organizacji oporu przeciw systemowi komunistycznemu na Białorusi Związku Obrońców Wolności, która działała w latach 1945-49. Pisali­śmy o niej w artykule pt. „Pokojowy Ruch Podziemny o Zachowanie Polskości na Polesiu (1945-1949)” w „Echach Polesia” nr 1 str. 26 i 27. Nie […]

Ks. bp Zygmunt Łoziński – Sługa Boży i wielki duszpasterz na Kresach Wschodnich

Ks. bp Zygmunt Łoziński – Sługa Boży i wielki duszpasterz na Kresach Wschodnich

Obok wielkich męczenników z XVII wieku św. Jozafata Kuncewicza arcybiskupa unickiego oraz św. Andrzeja Boboli Kościół katolicki na Polesiu w XX wieku został ubogacony świętością i męczeństwem życia Sługi Bożego Bpa Zygmunta Łozińskiego, którego proces beatyfikacyj­ny toczy się w Rzymie. Urodził się 5.06.1870 r. w Boracinie k/Nowogródka w ro­dzinie ziemiańskicj. Szkołę średnią – męskie gimnazjum […]

OWIDIUSZ NA POLESIU?

OWIDIUSZ NA POLESIU?

Sam tytuł brzmi już tajemniczo. W ogóle historia życia Owidiu­sza Nazona w wielu sytuacjach daje ku temu powody. Rzymski nadworny poeta z czasów Narodzenia Chrystu­sa, jak mówią ulubieniec publicz­ności – nagle znajduje się na zesłaniu w m. Tomis, obecnie m. Konstanca w Rumunii, na granicy Imperium Rzymskiego ze Scytami. Co stało się przyczyną tej niełaski […]

REZERWATY POLESKIE

REZERWATY POLESKIE

WYGOSZCZAŃSKI REZERWAT HYDROLOGICZNY Rezerwat hydrologiczny „Wygoszczańskie” został utworzony w roku 1968 na powierzchni 934,0 tys. ha celem zacho­wania w stanie naturalnym części Bagien Wygoszczańskieh regulujących gospodar­kę wodną rzek: Szczara, Griwda i Cna. „Wygoszćzańskie” jest największym re­zerwatem hydrologicznym na terenie Bia­łorusi. Jest też wzorcowo zarządzanym kompleksem obejmującym największe bagna poleskie. Obszar rezerwatu z półno­cy na południe […]

NA BRZEGACH „MORZA” HERODOTA

NA BRZEGACH „MORZA” HERODOTA

Po raz pierwszy 2500 lat temu nasze Po­lesie trafiło do historii. Otóż grecki hi­storyk Herodot wymienił plemię Newrów, które wielu naukowców utożsamia z kul­turą miłogrodzką początku epoki żelaza, a która obejmowała terytorium na wschód od Pińska. Historyk wykonał opisy przyro­dy znajdującej się na północ od plemion Scytów, czym zainteresował wielu badaczy dawnych dziejów. Herodot jeden […]

Echa Polesia 2/2005

Echa Polesia 2/2005

W numerze: Wspomnienia o Janie Pawle II, Boże Ciało w Brześciu, Alina Jaroszewicz, Mikołaj Bierdiajew – Dusza rosyjska i polska, Agnieszka Grędzik, Jawne i tajne nauczanie polskie w woj. Poleskim w czasie okupacji niemieckiej 1941 – 1944, Władysław Swarcewicz, Historia kobryńskiego sztandaru Gimnazjum im. M. Rodziwiczównej, Anatol Gladyszczuk, Nieznane fotografie z archiwum J.U Niemcewicza, Ks. […]