Edward Trzeciak (1927-2020), żołnierz Armii Krajowej, nauczyciel i wychowawca.

Polesia czar, to dzikie knieje, moczary

                                                                                          Polesia czar, to dziwny wichru jęk.                                    

 

6 listopada pożegnaliśmy członka naszego Związku kpt. Edwarda Trzeciaka ps. Galar. Odszedł w wieku 93 lat.

 Edward Trzeciak s. Antoniny z d. Skinder i Bronisława urodził się 27 listopada 1927 r. w Bohdziukach na Polesiu(obecnie to Białoruś), gdzie rodzice byli właścicielami gospodarstwa rolnego. Do wybuchu wojny w 1939 r. był uczniem Szkoły Powszechnej. Po zajęciu Kresów przez sowiety uczył się w szkole rosyjskiej, a od roku 1941 na kompletach prowadzonych przez Jana Majczuka, również komendanta Placówki AK „Barbara”. 1 września 1943 r. zaprzysiężony w AK, jako „Galar”, łącznik Placówki. Przenosił rozkazy i pocztę. Zbierał materiały opatrunkowe i leki, oraz żywność i odzież. Od lutego 1944 r. brał udział w formowaniu oddziału „Warta IV” na terenie Obwodu Wysokie Litewskie „Wierzba”, którym dowodził ppor. Stanisław Nabiałek. Zbierał, przechowywał i przekazywał do oddziału broń i amunicję. Organizował też kwatery, na które przeprowadzał na odpoczynek żołnierzy z innych oddziałów. W sierpniu na wieść o wybuchu Powstania w Warszawie stawił się wraz z ojcem do wymarszu na pomoc Warszawie, w szeregach Oddziału „Warta VIII”. Ok. 20 sierpnia zatrzymani w ok. Białej Podlaskiej przez wojska sowieckie i rozbrojeni, ale wypuszczeni. Wrócił do Bohdziuk – pozostawał w pogotowiu konspiracyjnym. W grudniu 1944 r. aresztowany i wcielony do sowieckich ”batalionów roboczych”. Od wywózki uchroniła go interwencja pełnomocnika Rządu RP ds. Repatriacji, który szybko wystawił dokumenty i wraz z rodziną wyjechał do kraju. Trafił do Górska k/Torunia. Tu zdał maturę i podjął studia w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – ukończył Wydz. Pedagogiki Opiekuńczej i podjął pracę w toruńskim szkolnictwie. Przepracował w nim 36 lat, w tym 26 w Okręgowym Pogotowiu Opiekuńczym i w roku 1986 przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Ś.p. Edward Trzeciak (w środku)

Od 1992 r. był aktywnym członkiem Koła Toruń ŚZŻAK i wówczas filarem pocztów sztandarowych. 15 sierpnia 2019 r. awansowany do stopnia kapitana. Chętnie spotykał się młodzieżą szkolną, której przekazywał swoje wspomnienia i etos Armii Krajowej.

Zmarł 2 listopada 2020 r. w Toruniu.

Za zasługi wojenne, w pracy zawodowej i działalności kombatanckiej był odznaczony: Orderem Odrodzenia Polski V kl. (1986), Orderem Krzyża Niepodległości II kl. (13 X 2015), Krzyżem Armii Krajowej (7 IV1995), Krzyżem Partyzanckim (16 III 2015), Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (5 II 2019), Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (VIII 2019), Medalem „Pro Patria”, Odznaką Akcji „Burza”, Odznaką Pamiątkową „Za Zasługi dla ŚZŻAK”, Odznaką „Kolumbowie Rocznik 20” (2019) i Odznaką XXX-lecia Okręgu Toruń ŚZŻAK (XI 2020).

 

      Lesław J. Welker

Udostępnij na:

Musisz być zalogowany aby komentować Login