STRAŻNICY PAMIĘCI – III EDYCJA

W roku bieżącym Brzeski Obwodowy Oddział ZS ZPB we współpracy z Fundacją “Pomoc Polakom na Wschodzie” realizował kolejną – już III Edycję projektu “Strażnicy Pamięci”.

Na przebieg realizacji projektu, który zakłada m.in. masowe uczestnictwo wolontariuszy – członków ZPB oraz uczniów polskich szkół społecznych brzeskiego obwodu w akcjach sprzątania cmentarzy, objazdach miejsc pamięci narodowej i in., niewątpliwie niekorzystny wpływ wywołała trwająca od początku roku napięta sytuacja epidemiologiczna w kraju. Dlatego w celach bezpieczeństwa zdrowotnego preferowano akcję o lokalnym zasięgu przy ograniczonej ilości uczestników.

Sprzątanie cmentarza w Kobryniu

Przy grobie żołnierza WP NN w Baranowiczach 15.08.2020

Natomiast zawdzięczając właśnie takim “lokalnym” akcjom m.in. zostało odnowiono kilka kolejnych miejsc pamięci narodowej – dwa pomniki na grobach żołnierskich na cmentarzu w Baranowiczach oraz pomnik na grobach rodziny Niemcewiczów na cmentarzu w Brześciu. Warto nadmienić, że renowację tych pomników wykonali rodziny członków ZPB – uczniów polskich szkół społecznych, po stosownych konsultacjach z uczestniczącym w projekcie konserwatorem zabytków, i zgodnie deklarowali dalszą opiekę nad tymi pomnikami. – Zapewne przykład tych uczniów i ich rodziców jest godny naśladowania!

Odnowiony przez rodziny Elżbiety Hancewicz i Aliny Polakowej pomnik na grobie żołnierza WP, porucznika 78 P.P. Kazimierza Jakubiszyna

Odnowiony przez rodzinę Witaliny Podomastki
pomnik na grobie Ał.F.Uczciwka, ochotnika Y.M.C.A., Polaka z Chikago

Odnowiony przez rodzinę Czeczewiczów pomnik na grobach Niemcewiczów

Najwięcej jednak praco- i czasochłonną przewidywalnie okazała się renowacja znajdującej się w stanie ruiny XVIII-wiecznej Kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja we wsi Połońsk w rejonie prużańskim. Trwające kilka miesięcy pracę przy konserwacji i renowacji Kolumny oraz uporządkowaniu okolicznego terenu organizował i nimi kierował Wasyl Kowalczuk, członek ZPB, wolontariusz projektu. Przy tym znaczną część wydatków finansowych, związanych z renowacją Kolumny pokrył z środków własnych Dymitr Dulko, właściciel firmy budowlanej z Brześcia.

Stan Kolumny przed renowacją

Według źródeł historycznych kolumny w Połońsku i pobliskich Ososznikach zostały ufundowane przez braci Bychowców – Aleksandra Bychowca herbu Mogiła z Dwoma Krzyżami (zm. w 1863 w Mogilowcach), polskiego historyka-amatora, odkrywcę tzw. Kroniki Bychowca, oraz Leona i jego syna Adama Bychowców. Kolumny zostały ustawione na dwóch krańcach majątków: w Połońsku obok nieistniejącego już pałacu Zawiszów, w Ososznikach na cmentarzu z XI wieku, zwanym Kurhanem plemienia Dregowiczów. (E. Iniewska, „Kolumny Sławy ku czci Konstytucji 3 Maja”, s. 34)

W trakcie prac przy Kolumnie

 

 

Odnowiona Kolumna ku czci Konstytucji 3 Maja w Połońsku

“Naszym celem jest, by żadne miejsce pamięci narodowej w obwodzie brzeskim nie pozostało beż należytej opieki, a jeżeli trzeba – to też i renowacji” – ten apel Aliny Jaroszewicz, prezes Brzeskiego Obwodowego Oddziału ZS ZPB do uczestników projektu i terenowych prezesów ZPB bez względu na osiągnięte już rezultaty pozostaje wciąż aktualny.

 

Eugeniusz Lickiewicz,

koordynator projektu

 

Udostępnij na:

Musisz być zalogowany aby komentować Login