Pamiętamy o Powstańcach

23 stycznia oddział brzeski Związku Polaków na Białorusi rozpoczął objazdy miejsc, żwiązanych z historią Powstania Styczniowego na Polesiu. Objazdy rozpoczęliśmy z odwiedzania grobu weterana Powstania Antoniego Kaliszka na cmentarzu w Szczytnikach Małych, położonego przy drodzę z Brześcia do Wysokiego. Antoni Kaliszek był zwykłym pasterzem, który walczył w oddziałe Romualda Traugutta. Należał do tych szczęściarzy, którzy przetrwali i doczekali Polski niepodległej. Zmarł w wieku 95 lat w wolnej Ojczyźnie, o którą walczył.

W uroczystości przy grobie Antoniego Kaliszka wzięli udział Olga Kasprzyk, Konsul RP w Brześciu, Agnieszka Fijałkowska, attache konsularny, Alina Jaroszewicz, przezes oddziału brzeskiego obwodowego ZPB wraz z delegacją oraz liderzy innych organizacji polskich Brześcia.

Uczestnicy objazdu przy grobie A.Kaliszka w Szczytnikach Małych

Grobem tym, jak i wieloma innymi, przez dziesiątki lat opiekował się pracujący wówczas na tych terenach ksiądz-kanonik z Polski Jan Wasilewski. Niestety lata zrobiły swoje, stan pomnika z czasem nieuchronnie pogarszał się. Nasi wolontariusze na czele z Eugeniuszem Lickiewiczem, opiekunem miejsc pamięci narodowej obwodu brzeskiego, wykonali replikę płyty nagrobnej i gruntowny remont pomnika. Ukończenie wszystkich zaplanowanych prac przy pomniku na grobie A.Kaliszka nastąpi na wiosnę 2020r.

Delegacja ZPB

Biorąc pod uwagę wiek oraz stan zachowania pomników w miejscach pamięci narodowej związanych z Powstaniem Styczniowym na Polesiu, pomniki te znajdują się na liście priorytetów uczestników realizowanego we współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” projektu „Strażnicy Pamięci” – wolontariuszy Związku Polaków na Białorusi. W 2017 roku uporządkowano 3 groby Powstańców na cmentarzu w Prużanie, tamże (zawdzięczając osobistemu zaangażowaniu Konsula Generalnego RP w Brześciu p.Piotra Kozakiewicza – red.) wykonano replikę zniszczonego przez padającę drzewo pomnika na grobie weterana Powstania Józefa Ostrowskiego; w 2018 roku została przeprowadzona gruntowna, bardzo kosztowna renowacja grobowca Mitraszewskich na cmentarzu w Kobryniu (weteran Powstania Styczniowego, Sybirak, Jan Mitraszewski był kolegą szkolnym i przyjacielem Romualda Traugutta – red.) oraz tamże – pomnik na grobie weterana Powstania Seweryna Malinowskiego. W roku 2019 ukończono pracę renowacyjne przy grobowcu weteranów Powstania, Sybiraków Jana i Stefanii Żuków w Popinie Nowej w rejonie drohiczyńskim, uporządkowano kaplicę rodową Rdułtowskich w Czernichowie Górnym w rejonie baranowickim (uczestnikiem Powstania był pochowany tam Eugeniusz Rdułtowski) oraz pomnik na grobie Powstańca Łucjiusza Bochwica na cmentarzu w Darewie w rejonie lachowickim.

– Pracy jednak pozostaje wciąż wiele. 23-25 stycznia delegacja oddziału obwodowego ZPB odwiedzi groby powstańców styczniowych także w rejonach drohiczyńskim, baranowickim i pińskim.

Anna Jurkowska

Udostępnij na:

Musisz być zalogowany aby komentować Login